Tam připomíná hrdinství československých parašutistů, kteří byli za druhé světové války vysíláni do okupované domoviny především s úkoly výzvědného i diverzního charakteru – a někdy i s posláním organizačním a výcvikovým, pokud k úkolům zadaným paradesantní skupině patřilo také navázání kontaktů s domácím odbojem.

Přenesení kopie kousku Londýna do Panenských Břežan nebylo vybráno náhodně: jde o autentickou a dodnes dochovanou zeď v někdejším sídle zpravodajské služby československé vojenské mise v exilu, před níž byli parašutisté fotografováni po dokončení výcviku a zařazení do konkrétní výsadkové skupiny; během čekání na odlet k plnění úkolů ve vlasti. Vyfoceni v místech, která se podařilo přesně vyhledat podle drobných poškození cihel, tam byli i zřejmě nejslavnější výsadkáři vybraní a připravení pro operaci Anthropoid: Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Muži, kteří před odletem vstříc vlastní smrti podepsali 1. prosince 1941 v Londýně slavnostní závazek: „Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a za daných okolností bude zdát nejvýhodnější, provedl nějakou sabotážní nebo teroristickou akci, tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak i za hranicemi Československé republiky…“

Nacházející třetí výzvu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji představili v pondělí náměstek hejtmanky Středočeského kraje Gabriel Kovács (ANO) a náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.
Novinkou kotlíkových dotací jsou zálohové platby. Jen pro někoho

Jejich čin, atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jenž vstříc jejich bombě vyjel 27. května 1942 právě z Panenských Břežan (ze své rezidence v tamějším dolním zámku), skutečně takový ohlas přinesl – bohužel však společně s krvavou pomstou nacistů v období takzvané heydrichiády. Také těmto událostem tvůrci snímku věnovali pozornost, naznačila Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Je například zmíněna Jindřiška Nováková, která odvezla kolo zraněného Jana Kubiše,“ podotkla.

Na středeční premiéře podle jejích slov nebudou chybět ani Michal Polák a Martin Baloun; spoluautoři otisku zdi z blízkosti v londýnské ulici Bayswater Road W2 blízko centra metropole. Otisk zdi ze dvora komplexu Porchester Gate dnes i jejich zásluhou připomíná nejen hrdinství těch, kteří se dobrovolně přihlásili k plnění úkolů spojených s velmi nejistou nadějí na přežití, ale oživuje i vzpomínky na tváře hrdinů. Nejznámější fotografie výsadkářů totiž pocházejí právě od legendární cihlové stěny; jinak se totiž – kvůli utajení – fotili minimálně. I proto přišla ředitelka Oblastního muzea Praha-východ, které objekt v Panenských Břežanech spravuje, Hana Závorková-Bílková s myšlenkou uctít jejich památku a připomenout jejich statečnost pořízením otisku části londýnské zdi. Vlastně docela obyčejné – leč neobyčejné.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Čapkův památník po rezignaci Seidlové povede tatáž Seidlová
Krajská hygienická stanice sleduje kvalitu vody ke koupání. Ilustrační foto.
Měření kvality vody začalo letos hůře než loni