K paní Věře se od letošního září mohli přidat i další dlužníci z metropole a Středočeského kraje. Ještě několik dní mají Pražané a Středočeši, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám či nájmům vůči samosprávě nebo městským společnostem, možnost využít druhou vlnu akce Milostivé léto II, zaplatit podstatně menší dluh a vyvázat se z exekuce.

Dlužníci, kteří nestihli do 15. listopadu odeslat doporučený dopis exekutorovi s žádostí o vyčíslení jistiny, tedy původní dlužné částky, a sdělení čísla účtu, na který mají peníze poslat, by se raději hned měli domluvit na návštěvě v exekutorově kanceláři a tam požádat o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Zároveň by měli na podatelně předat dopis s informací, že využívají Milostivého léta, a nechat si vystavit potvrzení o jeho převzetí. Pokud následně dlužnou částku spolu s poplatkem 1815 korun uhradí tak, aby byla připsána na účet exekutora do 30. listopadu, Milostivé léto se na ně bude ještě vztahovat. Naopak už není nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady. Ty jim budou v rámci Milostivého léta odpuštěny.

Rekonstrukce železniční trati. Ilustrační foto.
Průzkum: Tři čtvrtiny manuálně pracujících v Praze si musí přivydělávat

Lidé takto mohou vyřešit například dluhy na nájemném v obecních bytech, nesplacené pokuty z MHD nebo třeba exekuce kvůli neplacení poplatků za svoz odpadů.

Různé informační kanály

Praha v souvislostí s akcí Milostivé léto II spustila rozsáhlou informační kampaň v dopravních prostředcích a na dalších místech metropole nebo v médiích. Pražané se mohou opět obrátit pro pomoc i na bezplatnou linku 800 100 000. A osobním dopisem s nabídkou poradenství nedávno oslovila dlužníky na nájemném v městských bytech také radní Hana Kordová Marvanová. Stejně tak se přidal i Středočeský kraj - do druhé etapy Milostivého léta se zapojil upozorňováním prostřednictvím svých informačních kanálů, třeba na oficiálním profilu hejtmanství na facebooku i opakovaně.

„Loni v prvním období využilo této příležitosti třicet občanů Benešova,“ připomněla první etapu Milostivého léta Lenka Marešová, která má na benešovské radnici na starosti pohledávky. Potvrdila, že Benešov tehdy vymáhal téměř 260 tisíc korun. Do pokladny díky procesu nakonec přibyla částka přes 240 tisíc korun a výše odpuštěného příslušenství, tedy úroků a peněz pro exekutory, činila přes 414 tisíc korun.

Z vyhlášení vítězů druhého ročníku ankety Dítě Česka pro talentované a inspirativní děti.
Děti Česka: Sedmnáctiletí, kteří toho stihli více, než mnozí dospělí

Rakovnická radnice připomínala Milostivé léto na webu města. V první fázi bylo zastavených exekucí do třiceti, dlužníci přitom řešili své exekuce ve většině případů přímo s exekutory. Také nyní úřad zaznamenal zatím pouze několik dotazů. „Město má takové pohledávky, kdy se u většiny z nich nepočítají úroky. Pouze u nájmů narůstají úroky za nezaplacení, ale neděje se to ve větším počtu,“ vysvětlila vedoucí rakovnického ekonomického odboru Lada Pidrmanová.

Dluhy za odvoz komunálního odpadu

Oddlužovací akce měla odezvu i na Kladensku. Jak potvrdila mluvčí Městského úřadu ve Slaném Veronika Nováková, zejména o první vlnu byl ve městě zájem, například mezi lidmi, kteří dlužili za svoz komunálního odpadu. „Většinu dluhů se tak podařilo odmazat. Lidé přicházejí ještě i v těchto dnech,“ uvedla.

V metropoli je podle Renaty Bořkovcové, koordinátorky dluhových poradců a help linky organizace Člověk v tísni o informace k Milostivému létu větší zájem, než byl v první vlně. Během dvou měsíců aktuálního Milostivého léta II tam poradili přibližně stejnému množství lidí jako během celé minulé akce, kdy operátoři hovořili přibližně s 9 300 obyvateli Prahy. Největší nápor organizace zaznamenala hned v prvním dni akce, kdy pracovníci odpovídali 334 tazatelům. Nyní se na ni obrací v průměru téměř dvě stě zájemců o informace denně.

I pokuty z jízd načerno

V případě Prahy a jeho organizací se dluhy týkají nejčastěji různých neuhrazených poplatků, nedoplatků za odvoz odpadu, pokut z jízd načerno, dluhů vůči dodavatelům energií nebo za nájem v obecních bytech. Jen v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy se při minulé akci Milostivé léto uzavřelo 13 846 případů. A největší zájem o oddlužení byl tehdy v posledních 14 dnech nabídky.

Kontakty pro vyřízení dotazů k akci Milostivé léto II:
- Dluhová poradna organizace Člověk v tísni 770 600 800
- e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
- Web organizace Člověk v tísni: milostiveleto.cz
- bezplatná infolinka pražského magistrátu 800 100 000
- weby jednotlivých radnic