Do čela pražské univerzity byla Milena Králíčková zvolena v říjnu. Od akademického senátu získala 55 hlasů od jeho 69 přítomných členů. Ve volbě tehdy porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík. Uspěla hned v prvním kole volby. Školu by měla vést do roku 2026.

Milena Králíčková vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie. Od roku 2014 byla na UK prorektorkou pro studijní záležitosti. Od roku 2019 se stala jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je mimo jiné i ambasadorkou Fulbrightovy komise.

Ve svém volebním programu rektorka slíbila, že by se chtěla zaměřit mimo jiné na posílení elektronizace a digitalizace, snížení administrativní zátěže a efektivnější čerpání peněz z evropských fondů. Uvedla také, že bude usilovat o modernizaci studijního informačního systému, rozvoj ekologické udržitelnosti v provozu školy, větší prostupnost studia či intenzivnější zapojení univerzity do dění ve společnosti.