Soutěž vyhlásilo hlavní město prostřednictvím IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) loni v srpnu. Jde přitom o budoucnost poměrně velké oblasti při jižním okraji Prahy: zahrnuje jeden a čtvrt tisíce hektarů. Jinými slovy: více než desetinásobek plochy Stromovky. Obklopují ji například Modřany, Komořany, Zbraslav, Radotín či Velká Chuchle. Ze středních Čech je to blízko do Černošic.

Rekreace v přírodním prostředí

Záměr je jasný: vytvořit koncept, který Pražanům zlepší možnosti rekreace i aktivního trávení volného času a bude lákat ke každodenním návštěvám - a současně počítat s tím, že jde o oblast, kterou mohou zasáhnout povodně.

Území, které by pro okolní městské části mělo nabídnout vlastní „vstupní body“, by vedle vycházkových tras pro pěší měla doplnit i síť cyklostezek. Počítá se také zázemím pro komunitní akce i školní vzdělávání, stejně jako s vytvořením míst vhodných ke koupání. Pro aktivní lidi v místech, jichž se budoucí plány dotýkají, nejde o novinky: zástupci týmu už mají za sebou sekání s veřejností, kde své vize představovali.

Soutok Berounky a Vltavy. Ilustrační foto.
Podoba příměstského parku Soutok na jihu Prahy bude známa do konce dubna

Mezinárodní tým spojující síly tří architektonických studií si zakládá na tom, že v něm nejsou zastoupeni jen architekti. Mezi více než dvěma desítkami členů nechybí ani ekolog, hydrologové nebo grafická designérka – a dokonce i právník.

Vedoucí pražského ateliéru NORMA architekti Jana Moravcová, která stojí i v čele celého mezinárodního týmu (a také vede galerii architektury a vyučuje dynamický urbanismus na Vysoké škole uměleckoprůmyslové), vysvětluje, proč tvůrci sázejí právě na spolupráci napříč kontinentem: podobný park prý zatím není u nás ani jinde ve střední Evropě. Proto došlo na hledání zkušeností směrem na západ. „Do týmu jsme zapojili odborníky na krajinářství a urbanismus z Katalánska a Francie, kde už podobné parky fungují,“ vysvětlila Moravcová.

Zdroj: Youtube

Vedle názorů a zkušeností expertů se uplatní i mínění místních obyvatel. Vítězný návrh ze soutěže ateliér NORMA architekti během května představil nejen v Lipencích, ale i v Radotíně a na Zbraslavi – tedy lidem, jichž by se navrhované změny měly dotknout nejvýrazněji. Jestliže došlo na jednání jak se zástupci radnic a s majiteli pozemků, tak na prezentace pro veřejnost, podařilo se získat četné podněty a připomínky. Náměty i námitky lidí, kteří často prosazují protichůdné zájmy i představy.

S tím vším se bude nadále pracovat při přípravě studie území soutoku. Možná už v tomhle slovu je vidět jistý rozdíl. Našinec nejspíš řekne, že Berounka zde ústí do Vltavy. Nebo že se vlévá. Mezinárodní tým vidí soutok obou řek (byť s tímto pojmem pracuje i IPR).

Chystaná studie by se také měla stát jakýmsi „soutokem“ všech názorů, které se podařilo shromáždit – a vyústit v návrh řešení, které bude pro dané území optimální. Autoři slibují, že názory a požadavky dotčených lidí i institucí se je budou snažit zohlednit co nejlépe.

Možná budoucí podoba parku Soutok – takzvaný masterplan.Možná budoucí podoba parku Soutok – takzvaný masterplan.Zdroj: vizualizace: NORMA architekti Praha

Podrobná studie území příměstského parku Soutok naváže na vítězný soutěžní návrh. S tím, že se má stát návodem, jak území, které z Prahy zasahuje i do středních Čech, dál v příštích letech rozvíjet. Včetně stanovení ekologických standardů pro veřejné i soukromé pozemky, které se které se vyznačují značnou druhovou rozmanitostí flóry i fauny.

Zachránit území, zabránit jeho poškození

Koncept příměstského parku je u nás novinkou, nicméně stále více evropských velkoměst takto v reakci na klimatickou změnu upravuje poměrně rozlehlá území. Jsou zastřešena organizací Europark, k níž se pražský park Soutok rovněž chce připojit.

Stěžejní roli zde hraje řeka Berounka se svým jedinečným charakterem. Koncept počítá s revitalizací říční nivy, tedy s tím, že území, jež se nachází v záplavové oblasti, bude navrácen přírodní ráz.

Nyní se zde nachází všehochuť: od polí před logistické zázemí až po chátrající opuštěné areály. Současně se zvažují takové úpravy, které umožní Prahu lépe ochrániti před vlnou velké vody nově navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Stranou pozornosti ale nezůstává ani dopravní řešení: od parkování aut přes stanoviště městské hromadné dopravy po bezpečné propojení Radotína a Zbraslavi pro lidi na kolech.

Soutok Berounky a Vltavy.
Podívejte se: Soutok Berounky a Vltavy čeká proměna. Vznikne tam park

Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) také vyjádřil přesvědčení, že koncept parku Soutok může pomoci ochránit přírodně cennou oblast před jinou „záplavou“: před přívalem zájmu investorů, kteří by měli zájem budovat jak byty, tak průmyslové objekty. Obdobný názor sdílí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN). Míní, že může pomoci zabránit postupnému znehodnocování území, hrozícímu zejména mimo záplavové oblasti.

Samotné naplňování záměru lze zatím časově odhadovat jen velmi obtížně. Jisté je, že otázka nejbližší budoucnosti to nebude.

Mezioborový tým řešící budoucnost Soutoku:

- Jana Moravcová (NORMA) – urbanismus a architektura  
- Martí Franch Batllori (EMF landscape architects) – krajina
- Héloïse Boujou ( PARETO Paysage) – krajina
- Simon Gabillard ( PARETO Paysage) – krajina
- Kateřina Koňata Dolejšová – grafika, vizuální styl
- Jan Albert Šturma – ekologie
- Kristýna Zechmeisterová (NORMA) – urbanismus a architektura
- Carla Coromina-Cabecera (EMF) – krajina         
- Andrea Díaz-Lacalle (EMF) – krajina     
- Jan Hraba (HKR advokátní kancelář) – právo    
- Vanda Kotková (NORMA) – urbanismus a architektura    
- Lukáš Krejčí (Envicons) – vodohospodářství
- Anna Lochmanová (NORMA) – krajina
- Lukáš Makovský – urbánní ekonomie
- Alexis Perrocheau (EMF) – krajina
- Alexandra Sypeňová (NORMA) – urbanismus a architektura
- Jan Vacek (NORMA) – urbanismus a architektura
- Carla Vilà-Muñoz (EMF) – krajina
- Michaela Vrbková – umění a řemesla