Na otevření nového bezmála tříkilometrového úseku silnice pozvalo středočeské hejtmanství i ministra dopravy Martina Kupku (ODS). Byl u příprav ve své dřívější roli náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast silniční dopravy – a při slavnostním zahájení prací na staveništi nechyběl mezi pěticí politiků fotografovaných s lopatou v ruce.

Stavba za více než sto milionů korun se začala budovat v srpnu 2021. Její součástí jsou i tři křižovatky, přičemž provoz v křížení s ulicí Třebízského řídí světelná signalizace; tato ulice byla kvůli dokončení vzájemného napojení od února uzavřena.

Starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Robert Pecha (Vy Jste Město) obzvlášť upozorňuje také na křižovatku u Jaselských kasáren. Jde o velký kruhový objezd (zajišťující kontakt s ulicí Boleslavská a napojení na dálniční exit 14), který byl samostatnou stavbou – přičemž město zde za úpravy zaplatilo necelé čtyři miliony. Tato kruhová křižovatka, vybudovaná společností Eurovia za 40 milionů, slouží motoristům už od podzimu. Samotnou trasu obchvatu s protihlukovými opatřeními postavila firma Strabag.

S otevřením nového obchvatu se původně počítalo už na sklonku loňského roku. Termín se však posunul kvůli pracím společnosti ČEZ – přeložce vedení vysokého napětí podél kasáren a trafostanice. Práce na obchvatu v souvislosti s tím musely být podle slov mluvčí krajské správy silnic Petry Kučerové přerušeny.

Na Praze-východ jde v krátké době o otevření druhého obchvatu. Před měsícem začala sloužit komunikace odvádějící tranzitní dopravu z centra nedalekého městyse Zápy – v tomto případě na silnici II/101. I tuto stavbu, která stála přes čtvrt miliardy korun, zhotovila společnost Strabag. A rovněž zde se termín posouval, když její pracovníci museli čekat na dokončení jiných prací.

V tomto případě šlo nejen o přeložky – zde konkrétně produktovodu a plynovodu. Bylo také třeba brát ohled na práci archeologů, kteří zde odkryli významné nálezy. Objevené hroby dokládají osídlení oblasti už před čtyřmi tisíci lety: ve starší době bronzové. Nechybějí ale ani novější nálezy, mezi nimiž se za unikát považuje kostra jelena v jámě pocházející pravděpodobně z časně slovanského období; je stará asi půl druhého tisíciletí. Významněji zastoupeny byly také pozůstatky zahloubených částí obydlí ze druhého a třetího století našeho letopočtu, jež lze zřejmě spojovat s pobytem germánských kmenů.

Na financování výstavby obou obchvatů se významně podílely příspěvky z evropských fondů. Bez těchto peněz by si Středočeský kraj podobné stavby nemohl dovolit budovat, zdůrazňuje středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS).