Sunny Canadian International School

Adresa: Strakova 522, Jesenice Osnice

Dny otevřených dveří: 15. 11.2023, 29. 11.2023, 6.12.2023

Školu je nejlepší vybírat srdcem a určitě se do ní zajet podívat. Žádná škola totiž není úplně pro každého, což platí i v případě plně dvojjazyčného česko-kanadského všeobecného gymnázia, ze kterého polovina maturantů jde dále studovat na vybrané zahraniční univerzity a polovina pokračuje na těch nejlepších vysokých školách v České republice.

Den otevřených dveří je dnem, kdy mohou noví zájemci vnímat Sunny Canadian doslova všemi smysly. Prohlédnout si překrásné prostory, poslechnout si přímo zkušenosti našich studentů, vdechnout krásnou a podporující atmosféru školy a dokonce ochutnat výbornou Sunny kuchyni. Doporučujeme si akci skutečně užít, navnímat školu a její milou atmosféru a pečlivě se ptát nejen na akademické výsledky a dosažené certifikáty studentů, ale i na mimoškolní aktivity, které sehrávají svou pestrostí velmi podstatnou roli.

close Canadian International School. info Zdroj: se souhlasem Canadian International School zoom_in Canadian International School.

Den otevřených dveří probíhá na Sunny Canadian International School ve dvou různých podobách. První (29.11. 2023) je hromadnější odpolední akcí, na které jsou přítomni téměř všichni vyučující a řada studentů. V ostatní Dny otevřených dveří probíhají individuální prohlídky, kdy se zájemcům věnují zaměstnanci školy, vše ukáží, ale hlavně můžete nahlédnout do tříd či laboratoří a vidět studenty a učitele (ať už české nebo zahraniční) přímo při výuce. Tak si nejlépe zájemci představí, jak by se v SCIS studovalo právě jim.

Webové stránky školy: www.sunnycanadian.cz

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1,

Adresa: Jindřišská 36, Praha 1

Dny otevřených dveří: 30. 11. 2023 a 25. 1. 2024 od 17:00 do 19:30

Přijďte se podívat k nám do školy. Naši studenti Vás provedou po učebnách, uvidíte výsledky jejich projektových prací, můžete si zahrát různé kvízy. Poznáte učitele, nasajete atmosféru školy.

close Gymnázium prof. Jana Patočky. info Zdroj: se svolením Gymnázia prof. Jana Patočky zoom_in Gymnázium prof. Jana Patočky.

Ředitelka školy a její zástupci Vám představí vzdělávací program a průběh přijímacího řízení.

Přijďte mezi nás, ať získáte informace, abyste mohli učinit správné rozhodnutí při volbě střední školy!

Webové stránky školy: www.gpjp.cz 

Střední škola mediální grafiky a tisku

Adresa: Beranových 140/695199 00, Praha 9-Letňany

Dny otevřených dveří: Úterý 31.10.2023 14-18.00, Úterý 14.11.2023 14-18.00, Sobota 2.12.2023 10-15.00, Čtvrtek 11.1.2024 14-18.00, Úterý 6.2.2024 14-18.00, Čtvrtek 22.2.2024 14-18.00

close Střední škola mediální grafiky a tisku. info Zdroj: se svolením Střední školy mediální grafiky a tisku zoom_in Střední škola mediální grafiky a tisku.

Přijďte na DOD na SŠMGT. Ve skupinkách vás studenti provedou po škole. Ve třídách vám učitelé řeknou, co a jak se učí. V aule bude setkání, kde se dozvíte vše o přijímacím řízení, o organizaci výuky, adaptačním kurzu, obědech, učebnicích…o organizaci a obsahu odborného výcviku (praxe). Budete se moct zeptat na cokoli. Celkem podle našich zkušeností můžete počítat s cca 1 hodinou.

Webové stránky školy: www.medialnigrafika.cz

Obchodní akademie Hovorčovická

Adresa: U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3

Dny otevřených dveří: 5. 12. 2023, 11. 2. 2024 a 20. 2. 2024 vždy od 17.00 hodin v budově školy

Na škole je možné studovat dva obory, a to Cestovní ruch a Obchodní akademii.

Škola má jako svůj cíl výchovu a vzdělání absolventů, kteří jsou vybaveni všeobecným i odborným vzděláním na takové úrovni, která jim umožní uplatnit se na trhu práce a podnikání. Absolventů, kteří budou jednat ve svém dalším životě nejen ekonomicky, ale také lidsky.

close Obchodní akademie Hovorčovická. info Zdroj: se souhlasem Obchodní akademie Hovorčovické zoom_in Obchodní akademie Hovorčovická.

Významné procento absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo na jazykových školách. Škola má 33 učeben, z toho je 16 učeben odborných.

Webové stránky školy: www.oahovorcovicka.cz 

Střední škola obchodní

Adresa: Belgická 250/29, 120 00 Praha 2

Dny otevřených dveří: 13. 12. 2023, 9. 1. 2024 a 25. 1. 2024 vždy od 13.00 do 18.00 hodin v budově školy

close Střední škola obchodní. info Zdroj: se souhlasem Střední školy obchodní zoom_in Střední škola obchodní.

Zájemci se mohou těšit na setkání s žáky i vyučujícími naší školy, dozvědí se podrobnosti o nabízených oborech vzdělání, o organizaci teoretické i praktické výuky i o možnostech uplatnění našich absolventů na trhu práce. Součástí prezentace školy je také nabídka firem, ve kterých žáci mohou vykonávat praxi.

Webové stránky školy: https://www.ssob.cz/

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Adresa: Novomeského 2139/1, 149 00 Praha 4

Dny otevřených dveří: 2. 11. 2023, 15. 11. 2023, 28. 11. 2023, 15. 1. 2024, 30. 1. 2024 a 22. 2. 2024 od 13.00 do 17.00 hodin. Ve dnech otevřených dveří probíhají zkoušky – pohovory „nanečisto“.

Na této škole je propojován talent a tvůrčí schopnosti žáků ve výtvarných a multimediálních předmětech s výukou nejmodernějších počítačových programů.

Škola je zaměřena na výtvarnou tvorbu, modelování, grafický a užitý design, počítačovou 2D a 3D grafiku a animaci, kreslenou animaci, filmovou a fotografickou tvorbu, art management a produkci. Dále se žáci zdokonalují v managementu, marketingu, reklamě, mediální a kreativní komunikaci atd.

Vyučované cizí jazyky: angličtina, španělština, němčina nebo ruština – dle zájmu.

close Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby. info Zdroj: se souhlasem Střední odborné školy multimediální a propagační tvroby zoom_in Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby.

Mimoškolní aktivity: Erasmus, lyžařské zájezdy, sportovní turnaje, prohlídky českých a zahraničních muzeí, galerií, návštěvy kulturních podniků v rámci výuky, zahraniční poznávací a pobytové zájezdy.

Zvláštnosti výuky: volitelné předměty, malý počet studentů ve skupinách, individuální přístup, stálé připojení k internetu, možnost občerstvení v areálu školy, škola blízko stanice metra v klidném prostředí s velkou zahradou. Škola je jedinečná svým materiálně technickým vybavením, disponuje vlastní filmovou a fotografickou technikou, počítačové učebny jsou doplňovány počítači iMac. K dispozici je filmový, fotografický, výtvarný ateliér a modelářský ateliér, fotokomora, studio postprodukce s příslušným vybavením, 3D tiskárny, tělocvična v nové školní budově.

Škola opakovaně získala mezinárodní certifikáty kvality v oblasti vzdělávání ISO 9001:2001 a 9001:2009. V roce 2014 se stala vítězem programu Excelence Národní ceny kvality ČR a Evropské ceny kvality EFQM (Excellence 4 star), v roce 2017 obdržela Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Absolventi školy se uplatňují zejména ve filmových a televizních společnostech, reklamních agenturách, grafických studiích, časopisech atd. Řada z nich úspěšně pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Webové stránky školy: www.eduso.cz  

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Adresa: Na Příkopě 16, 11000 Praha 1

Dny otevřených dveří: 7. 11. 2023 od 16:30, 2. 12. 2023 9 - 11:00, 8. 1. 2024 16:30, 13. 2. 2024 16:30

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří naší školy. Můžete se těšit na ukázky praktických úloh, se kterými se setkávají naši studenti ve studijních oborech 26-41-M/01 Elektrotechnika nebo 18-20-M/01 Informační technologie.

close Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka. info Zdroj: se souhlasem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka zoom_in Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka.
Naši školu naleznete v centru Prahy s vynikající dopravní dostupností. Pokud Vám termíny dne otevřených dveří nevyhovují, prozkoumejte naši školu v online 3D vizualizaci na našich webových stránkách.

Webové stránky školy: www.skolakrizik.cz.

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Adresa: Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

Dny otevřených dveří: čtvrtek 30. 11. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin, čtvrtek 14. 12. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin, sobota 6. 1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin, čtvrtek 18. 1. 2024 od 15.00 do 18.00 hodin, sobota 27. 1. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin

Vážení zájemci o studium, zveme Vás na dny otevřených dveří Akademie řemesel Praha - Střední školy technické, Zelený pruh 1294, Praha 4.

Máme pro vás připravenu prohlídku školy - moderní výukové polygony, dílny, svářecí simulátor, nově zrekonstruované učebny, multifunkční automobilní a strojnický trenažér, přístroje pro opravy a diagnostiku motorových vozidel, CNC učebnu, 3D tiskárny, posluchárnu a moderní sportovní areál školy, školní jídelnu, internetovou kavárnu a další zázemí školy, které slouží žákům ke studiu, odpočinku i zábavě.

close Akademie řemesel Praha - Střední škola technická. info Zdroj: se souhlasem Akademie řemesel Praha zoom_in Akademie řemesel Praha - Střední škola technická.

Připraveny budou i prezentace partnerských firem Akademie řemesel Praha, které významně přispívají ke kvalitní přípravě žáků na budoucí povolání v rámci odborného výcviku. Seznámí vás s požadavky současných zaměstnavatelů a pomohou získat reálnou představu o konkrétní profesi.

Webové stránky školy: www.zelenypruh.cz 

Střední škola systémové gastronomie s.r.o. 

Adresa: Poděbradská 206/57, Praha 9

Dny otevřených dveří: úterý 14.11.2023, středa 17.1.2024, pondělí 5.2.2024 vždy od 17:00

Střední škola systémové gastronomie je nová, moderní škola, která se snaží učit projektově, vidět svět v souvislostech, pracovat se zpětnou vazbou a posouvat znalosti i dovednosti každého jedince k jeho zvolenému cíli. V prvním čtvrtletí letošního školního roku probíhá na škole projekt „Nasloucháme, spolupracujeme, prezentujeme a dodržujeme pravidla“. Jeho výstupem je právě den otevřených dveří, který proto připravují se svými učiteli hlavně studenti. 

close ASG - Akademie Systémové Gastronomie. info Zdroj: se souhlasem Akademie Systémové Gatronomie zoom_in ASG - Akademie Systémové Gastronomie.

Snahou je namíchat ochutnávku za všech aktivit školy tak, aby byl Den otevřených dveří u nás opravdu živý a autentický. Návštěvníci se dozví nejen vše, co je zajímá, o studiu na naší škole, ale poznají i prostředí a lidi. Uvidí i naše studenty při práci. Ti se představí v roli průvodců, kuchařů, obsluhy, ale předvedou i svoji práci v odborných předmětech. Všichni příchozí usednou alespoň na chvilku do naší improvizované restaurace, kde budou obslouženi a určitě ochutnají i něco dobrého.

Po celou dobu návštěvy školy se mohou ptát, povídat si a diskutovat nejen s pedagogy, ale i se studenty. Chceme, aby škola byla vnímána při návštěvě všemi smysly. Namíchali jsme proto pro všechny ochutnávku tak, aby od nás ze školy odcházeli jako spokojený host. 

Webové stránky školy: www.akademiesg.cz

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Adresa:  U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle

Dny otevřených dveří: 1.12. 2023, 8.12. 2023, 12.1. 2024, 25.1. 2024, 16.2.2025

Zveme Vás na první dny otevřených dveří. Provedeme vás nově zrekonstruovanou školou s celodenní jídelnou i internátem. Ve stájích uvidíte 30 našich koní pro výuku žáků. Praktické vyučování je zaměřené na cvalové, klusácké a parkurové ježdění. Vyzkoušet si můžete i dostihový trenažér.

close Střední škola dostihového sportu a jezdectví. info Zdroj: se souhlasem Střední školy dostihového sportu a jezdectví zoom_in Střední škola dostihového sportu a jezdectví.

Žáci mohou v průběhu studia získat licenci na dostihové i sportovní ježdění. Našimi obory jsou Jezdec a chovatel koní (3-letý učební obor) a Chovatelství se zaměřením na dostihový sport (4-letý obor s maturitou). Hlavním předpokladem pro studium je zájem o obor, dobrá fyzická kondice a láska ke koním.

Webové stránky školy: www.dostihovaskola.cz