S tím, že vše se uskuteční virtuálně, přes internet; prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. „Účelem je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadat konkrétní podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky,“ konstatoval Roldán.

Zájemcům dozvědět se o zakázkách, o něž by se jejich firmy mohly ucházet, nabízí internetový odkaz zakazky.eagri.cz/contract_display_14913.html, kde naleznou podrobnosti. S tím, že účastníci se měli elektronicky přihlásit do konce uplynulého týdne – nicméně ještě cesta k objevování podnikatelských příležitostí nemusí být uzavřena. Výhodou je právě to, že zakázky kolem řeky budou představeny elektronicky. „Kapacita je tím rozšířená a lze umožnit účast i zájemcům, kteří by výjimečně nestihli termín uzávěrky pro přihlášení,“ uvedl Roldán.

Zdůraznil současně, že zatím půjde skutečně jen o představení toho, co Povodí chystá, plánuje a zamýšlí. Nejedná se tedy o krok směřující již ke konkrétnímu zadání kterékoli zakázky: o výzvu k podání nabídky nebo k vyjádření předběžného zájmu – či snad zahájení předběžné tržní konzultace.