To, že je určena konkrétní trojice, jež bude kraj zastupovat na jednáních týkajících se dostavby dálnic, nemá být formalitou. „Věřím, že se podaří maximálně urychlit všechny práce, aby dálnice mohly sloužit řidičům v co nejkratší době,“ očekává hejtmanka. Zasazovat se chce především o zkrácení doby nutné pro projednání a vydání územního rozhodnutí. „A následně i zkrácení doby pro vydání stavebního povolení,“ doplnila. Dlouhodobě zdůrazňuje, že jakmile budou dálnice zprovozněné, stáhnou na sebe průjezdy kamionů i další tranzitní dopravu, což bude hotovým požehnáním jak pro silnice nižších tříd spravovaných krajem, tak pro lidi, kteří žijí v blízkosti nynějších hlavních tahů.

Spolupráce partnerů, jejichž zástupci podepsali memorandum, má logiku. Investorem staveb vlastních dálnic je stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, další související stavby mají na starosti jednotlivé kraje. A zajištění financování těchto staveb je v kompetenci ministerstva dopravy, jež peníze přiděluje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.