Jen v Nymburce na radnici pozorují trend, při němž přihlášených psů mírně přibývá. „Na konci roku 2020 jsme evidovali 1300 psů. Počet registrací roste. Od ledna do června je to už o 126 psů více,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Nejčastější rasa je jorkširský teriér, kterých evidují 132. Což statisticky znamená, že každý desátý chlupáč ve městě zastupuje toto plemeno.

Místní poplatek se liší podle toho, zda jde o psa chovaného v bytovém nebo rodinném domě. V prvním případě to je 500 korun, v druhém pak jen 200 korun. „Zároveň existují i další sazby pro okrajové lokality mimo centrum města, za každého dalšího psa a pro poplatníky z řad důchodců. Výjimku pro psy z útulku nemáme,“ doplnil mluvčí radnice.

Nemusí platit za psa z útulku

Tu mají na druhou stranu v Berouně. „Poplatek za psa, kterého si lidé vzali z útulku, se platit nemusí a majitel je od něho osvobozen,“ potvrdila Petra Lišková z oddělení komunikace a veřejných vztahů města. Nicméně výše poplatků je znatelně vyšší než v Nymburce. Lidé žijící v bytovém domě platí za jednoho psa 1000 Kč ročně. Za každého dalšího chlupáče to dělá pak 1500 Kč. Pes u rodinného domu přijde na 400 Kč. Penzisti platí od 200 do 300 Kč podle stejných kritérií.

Počet psů ve městě se již řadu let více méně nemění a na konci loňského roku jich město evidovalo asi 2000. „Tento stav setrvává již několik let, takže se nedá přesně určit trend, zda psi přibývají, nebo naopak.“

Co se týče plemen, v Berouně převládají kříženci. „Máme tu navíc jednu raritu a tou je peruánský naháč, který je ve městě s velkou jistotou jediným. Největší počet zaujímají kříženci nebo jiná plemena, která majitelé neuvedli. Nejčastější je jorkširský teriér, těch v Berouně evidujeme 197. Za nimi následuje 90 retrívrů a 80 německých ovčáků.“ Nejpopulárnější jména na prvních třech pozicích jsou tříslabičná. „Nejčastějším jménem je Rex, za ním následuje Max a třetí je Ben,“ upřesnila Lišková.

Ve více než třikrát větším Kladně co do počtu obyvatel se evidovalo více než 6,5 tisíce psů. „Celkově jsme ke konci roku 2020 evidovali 6 619 přihlášených pejsků. Kdy zaznamenáváme stabilní počet registrací bez žádných zásadních změn,“ potvrdila Kateřina Přibylová z tiskového odboru Magistrátu města. Podobně jako v Berouně či Nymburku i v Kladně převládají smíšené rasy.

Výše poplatků se blíží Berounu. „Poplatek ze psů starších tři měsíce se mění dle místa bydliště, které se váže nejenom na katastrální území, neboli zóny, ale i typ bydlení. Čili za psa chovaného v bytovém domě se ročně platí 800 Kč a 1 200 Kč za každého dalšího psa,“ upřesnila Přibylová.

Rozlišení poplatku podle sociálních kategorií

V Kladně navíc aplikují poměrně podrobné rozlišení jednotlivých sociálních kategorií, podle něhož poplatky nadále upravují. „Poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a bydlí v bytovém domě, platí ročně 160 Kč za jednoho psa a 240 Kč za každého dalšího psa. Obyvatelé rodinných domů pak ročně hradí 120 Kč, respektive 180 Kč,“ vysvětlila Přibylová.

V duchu podobně podrobného rozdělení v Kladně myslí i na ty, kteří platit nemusí. „Od poplatku je osvobozen člověk, jde-li o osobu nevidomou, bezmocnou, nebo osobu s těžkým zdravotním postižením, který drží průkaz ZTP a ZTP/P. Platit nemusí ani osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob. Pokud majitel získal psa z útulku na území bývalého okresu Kladno a jedná se o jednoho chovaného psa, taktéž nemusí platit. Za další psy se částka snižuje o polovinu,“ přiblížila Přibylová.

S porovnáním s Prahou, která k tématu vydala vlastní tiskovou zprávu, ta vystupuje z řady, hlavně co se týče počtu nových registrací chlupáčů. V metropoli totiž žilo v minulém roce o čtyři tisíce více psů než rok předtím, kdy magistrát ke konci loňského roku evidoval přesně 90 183 psů od celkem 82 949 chovatelů. Čili hlavní město zaznamenalo celkem slušný nárůst psí populace.

I Pražané mají v oblibě křížence

Pokud jde o oblíbenost rasy psa i Pražané si nejčastěji pořizují křížence, kterých k 1. lednu bylo 19 865. Jinak to vypadá, že jorkširský teriér je obecně vůbec nejoblíbenější plemeno. Nedominuje jen Berounu a Nymburku, ale právě i hlavnímu městu. Přibližně jedna desetina psích Pražáků jsou jorkširský teriérové, jezevčíci jsou druzí a za ně se řadí labradoři.

Oproti Berounu, kde je Ben třetí nepopulárnější jméno, v Praze drží hrdé prvenství. Je zde tak šance až jedna ku padesáti, že člověk v ulicích města potká psa právě s tímto jménem. V hlavním městě jich totiž běhá 2052, hned za nimi je Max a Bety. To je prakticky stejný počet psů, které obývají celý Beroun.