Podle sdělení mluvčí prezidia Ivany Nguyenové policisté hledají jakékoli zmínky o výskytu občanky Ruské federace jménem Marija Model, narozené 14. listopadu 1991. Policisté současně hledají jejího manžela Viktora Modela, krajana, jemuž je rovněž 26 let; v jeho případě Nguyenová zmínila datum narození 29. prosince 1991.

Chybí kontakt s rodinou

Marija ModelZdroj: PČRPolicie v úterý připomněla, že pohřešování své dcery oznámili ruští rodiče prostřednictvím advokátní kanceláře, která je zastupuje. „Poslední výskyt pohřešované byl zaznamenán v červnu roku 2016 na území České republiky v Kladně. Rodiče mají obavu, že pohřešovaná je v ohrožení života, jelikož od výše uvedeného data je nekontaktní, mobilní telefon je neaktivní – a z místa přechodného pobytu se odstěhovala na neznámé místo,“ osvětlila Nguyenová souvislosti, s nimiž policie považuje za vhodné seznámit veřejnost.

Manžel hledaný není

Z internetové databáze osob, které jsou v České republice hledané nebo pohřešované, plyne, že do celostátního pátrání byla cizinka zařazena těsně před Vánoci: pátrání bylo vyhlášeno 21. prosince. Její manžel v této databázi nefiguruje: není v postavení ani pohřešovaného (tedy člověka nezvěstného, po němž se jeho blízcí marně shánějí), ani osoby hledané (ty jsou zpravidla podezřelé ze spáchání trestného činu nebo se vyhýbají trestu). Přesto policie v rámci pátrání zveřejnila v úterý i jeho fotografie. A datum narození. Podle informací Deníku není takový krok možný bez předchozího souhlasu státního zastupitelství.

Rodiče kritizují policii

Příběh Máši, která svým rodičům zmizela z obzoru, není české veřejnosti neznámý. Prostřednictvím advokátky Oksany Rizakové její rodiče již v minulosti kontaktovali některá naše média. Udělali to nejen kvůli žádosti po pomoc při hledání dcery, ale také kvůli kritice postupu české policie.

Z informací rodiny plyne, že s dcerou ztratila kontakt v říjnu 2015. Tehdy prý pár přesídlil do Srbska, kde však zřejmě dlouho nepobyl. Další stopa pochází z Prahy, kde si Viktor Model měl v prosinci 2015 na ruském konzulátu vyřizovat náhradu za ztracený pas. Další stopa pochází právě z Kladna, kde 15. června roku 2016 měli kriminalisté vyslýchat i Mášu. To, že pak byla propuštěna (bez toho, že by prošla ještě služebnou cizinecké policie) a mohla odejít, kam chtěla, aniž by čeští policisté měli přehled o jejím dalším pohybu, rodiče pohřešované Rusky považují za nepochopitelné a nevysvětlitelné pochybení. Na postup kladenských policistů dokonce nahlížejí jako na protiprávní jednání. 

Mají obavy, že se manžel jejich dcery mohl zaplést do kriminální činnosti – možná do pašování drog – a v souvislosti s tím je ohrožen na životě nejen on, ale i jeho žena. Česká policie takové informace k dispozici nezískala – stejně jako nezaznamenala sebemenší náznak, že by mladá žena hledala pomoc (nebo ji snad potřebovala). Ruští rodiče nicméně namítají, že se mohla ocitnout ve vleku svého muže; už s ohledem na onemocnění mozku, kterým prý žena trpí. Bojí se, že by mohla čelit i přímo jeho nátlaku; možná i fyzickému násilí.

Pomoci by mohli svědci

V případu opředeném mnoha otazníky je zatím jediná jistota: strach o svoji dospělou dceru mají ruští rodiče už celé roky – a trvají na tom, že může být i ohrožena na životě – přičemž není známo, kde by se mladá žena mohla aktuálně nacházet. Z jejich popudu nyní Policie ČR pátrání obnovila. Kriminalisté by si rádi promluvili jak s ní, tak s jejím manželem.

Pomohou všímaví občané?