Rozruch přineslo upozornění Lidových novin, že na uspořádání akce přispěl Středočeský kraj (za jehož podporu z hejtmanského fondu ve výši 50 tisíc korun zaznělo na místě poděkování). Podle sdělení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) byli představitelé kraje uvedeni v omyl, když poskytnutí dotace radní schvalovali v době její mateřské dovolené – shodou okolností právě na apríla, tedy 1. dubna – a kraj bude peníze požadovat zpět.

Akce prezentovaná jako zahradní slavnost připomínající výročí posvěcení místní kaple a Mezinárodní den původního obyvatelstva s vlasteneckým podtextem vyzněla jako protiváha takzvaného pochodu hrdosti na podporu sexuálních menšin, který se v sobotu konal v hlavním městě v rámci programu Prague Pride. Pořadatelka akce Alice Tomková, lékařka a majitelka příčovského zámku, to však odmítla. Stejně to však vnímala i skupinka odpůrců, kteří proti shromáždění i proti jeho účastníkům přišla protestovat. Pozornost vyvolal fakt, že se na Příbramsko sjeli lidé, jejichž postoje ve většinových médiích zpravidla nebývají chváleny. Vedle Foldyny se ze známějších tváří objevili například Petr Hampl, Ladislav Jakl, Jiří Kobza, Martin Konvička, Michal Semín, Alexander Tomský, Tomáš Vandas či Petr Žantovský.

Jermanová sice nezpochybňuje, že vyjadřovat své názory má právo každý – odmítá však, aby se to dělo s krajskou podporou, jestliže při jejím schvalování byli představitelé kraje uvedeni v omyl. Akce byla prezentována jako setkání k uctění tradic spojené se mší, neformálními setkáními i přednáškami a kulturními vystoupeními (což vše nohou organizátoři považovat za splněné). Kraj nicméně bude žádat vrácení dotace. Od názorových proudů, jež reprezentují někteří z účastníků příčovského setkání, se hejtmanka výslovně distancovala – jako občan i jako politik.

Aktuální debaty zřejmě povzbudí dohadování kolem poskytování podpor z hejtmanského fondu, které se čas od času rozhoří mezi středočeskými politiky – s tím, že o příspěvky na kulturní, společenské či sportovní akce by se žadatelé měli ucházet v rámci běžných tematicky zaměřených dotačních programů kraje s pevně danými kritérii. Pokus o vnesení tohoto tématu na program jednání lze očekávat už v rámci zasedání středočeského zastupitelstva, jež se uskuteční v pondělí 26. srpna. V souvislosti s příčovským setkáním se mohou objevit také diskuse kolem společenského využití památek, čím kraj podmiňuje poskytování příspěvků na obnovu historických budov.