Hlasování na webu alejroku.cz končí již ve středu. Přesněji: 11. ledna ve 12 hodin. Na oficiální vyhlášení výsledků ankety pak dojde v pondělí 16. ledna.

Do již 12. ročníku ankety lidé nominovali celkem 92 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky. Za střední Čechy jich soutěží osm, a to v okolí Prahy, v berounském okrese, u Benešova, v Příbrami a v Rakovníku. Hlavní město reprezentují tři: dvě při okrajích metropole, ale i jedna na Vinohradech.

Jana Bršťáková.
Jana Bršťáková: Neříkejte lidem s alopecií, že jsou to jenom vlasy

Aktuální počty hlasů zatím organizátoři skrývají s tím, že situace se může měnit až do posledních okamžiků před ukončením hlasování. Z údajů Hronové nicméně plyne, že příznivci stromů v jiných částech země byli zatím aktivnější než ti v centrální části republiky. Koodinátorka upozornila na údaje z prosince, kdy organizátoři počty hlasů na několik dní odkryli: k 31. 12. se značným předstihem vedla lipová alej na Uhlířském vrchu z Moravskoslezského kraje, následovaná javorovou alejí ke kapli důlního neštěstí v ruce 1894 ze stejného regionu a lipovou alejí na bývalém hřbitově na jižní Moravě. V první pětce ještě figurovaly kraje Olomoucký a Vysočina. „Vyhlašujeme také vítězky za každý kraj – a tady je to na prvních místech velmi napínavé,“ poznamenala Hronová, podle jejíchž slov stojí za to hlasovat až do konce – stále lze totiž pořadím zamíchat.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu. Tak zní motto ankety, jejímž cílem je přitáhnout pozornost k alejím, jež podle Arniky ke zdravé a fungující krajině patří. A nejde přitom jen o to hledat to „nejkrásnější“ vznosné stromořadí. Cílem je také upozornit na aleje, jimž hrozí zánik – či naopak na nově vysazené mladé aleje. „Vzrostlé stromy pomáhají zmírňovat následky veder i přívalových srážek,“ vyzdvihla Hronová.

Aleje soutěžící v ročníku ankety 2022:
* Středočeský kraj:
- Jabloňová alej u Chvojna
- Jírovcová alej v Čermákových sadech (Rakovník)
- Alej porozumění Hostivice
- Alej na židovském hřbitově v Odoleně Vodě
- Zámecká alej v Hořovicích
- Alej Písmena (Zdice)
- Svatohorská alej (Příbram)
- Čelákovická alej u mlýnského náhonu
* Hlavní město Praha:
- Lipová alej Vidlák (Hostavice)
- Břestovcová alej v Lužické ulici (Vinohrady)
- Alej legionářů (u Běchovic)

Zdroj: alejroku.cz/2022