Každoročně se totiž sledují počty žáků a studentů platné k 30. září, aby se vyloučily omyly spojené s možnými přesuny v době začátku školy těsně po prázdninách (letos navíc v několika školách v kraji výuka ještě ani nezačala kvůli koronavirové karanténě pedagogického sboru) – a k odeslání výkazů pak mají školy čas do poloviny října.

Podle vyhodnocení loňských údajů se v minulém školním roce ve středních Čechách vzdělávalo 133 tisíc žáků základních škol a bezmála 40 tisíc středoškoláků. Nejvíce z nich krajský úřad evidoval ve školách zřizovaných obcemi (což je většina základek): 128 136 žáků základních škol a 241 středoškoláků.

U škol zřizovaných krajem byl poměr obrácený: 1170 na ZŠ a 34 188 na SŠ. Převahu měli středoškoláci také na soukromých školách v kraji: bylo jich 4969, zatímco na ZŠ šlo o 2905 dětí. V případě církevních škol pak podíl ZŠ ku SŠ dosahoval 207:276.