Formu individuálního vzdělávání mělo dojednanou 953 středočeských dětí, což představuje 0,68 procenta. Je to výrazně větší podíl, než představuje republikový průměr (0,45 procenta). Naopak pod ním, s podílem 0,30 procenta, zůstala Praha. Možná by to mohlo někoho překvapit, nicméně leccos může vysvětlovat jiná hodnota: ze 120,1 tisíce dětí z metropole navštěvujících základní školy jich pro tři tisíce, tedy 2,50 procenta, zvolili rodiče zahraniční školu. Ve středních Čechách bylo takových dětí 869, což odpovídá 0,62 procenta; zhruba srovnatelně s dětmi na domácím vzdělávání. Celorepublikově podíl žáků v zahraničních školách dosáhl 0,92 procenta.

Jasná převaha mladších žáků

Více než dvoutřetinový podíl měly v minulém školním roce na středočeských základních školách mladší děti: ty na prvním stupni. První až pátý ročník devítiletého vzdělávacího programu či 1.–6. ročník v desetiletém programu jich navštěvovalo 81 219, což odpovídá 67,72 procenta. Takový podíl mladšího žactva je mimořádný jak ve srovnání s Prahou (55,91 procenta), tak s celorepublikovým průměrem (55,26 procenta).

Naprostá většina středočeských dětí v žákovském věku chodila v minulém školním roce podle údajů Českého statistického úřadu do základních škol. Bylo jich 136,7 tisíce, přičemž pro víceletá gymnázia se po domluvě s potomky rozhodli rodiče 4,3 tisíce dětí; v tomto případě je řeč o žácích v 1.–4. ročníku osmiletého gymnázia a v 1.–2. ročníku šestiletého gymnázia, které odpovídají 6.–9. ročníku základních škol. Celorepublikově bylo rozdělení starších žáků o něco výraznější ve prospěch gymnazistů; výrazně vyšší jejich podíl pak vykázalo hlavní město.

Dívky jsou pro školu zralejší

Prvňáků nastoupilo před rokem do škol ve středních Čechách 16 840, z toho 3,6 tisíce (21,7 procenta) po odkladu, ukazují dále přehledy statistiků. Chlapci mezi prvňáčky mírně převažovali nad dívkami; vzájemný poměr dosahoval 8675:8165. Mimochodem – Praha měla necelých 15 tisíc prvňáků; s poměrem chlapců a dívek 7722:7061. Většina dětí ve středních Čechách, 13 tisíc, zahajovala školní docházku v šesti letech, avšak bezmála 3,7 tisíce jich bylo sedmiletých nebo starších. Naopak 92 dětí, 67 dívek a 25 chlapců, bylo zapsáno již v pěti letech. V Praze takových dětí bylo 85 (a rovněž s převahou holčiček 54:31).

O odklad mělo loni ve středních Čechách požádáno 3275 dětí; z toho 1093 dívek a dvojnásobek chlapců: 2182. V Praze se jednalo o 2735 dětí s podobným poměrem 901:1834.