Žádostí obcí o krajské dotace na obnovu škol a jejich rozvoj dorazilo méně, než se očekávalo. Desítky milionů zůstaly na ocet; nikdo si o ně neřekl. Kraj podpořil jen devět projektů – po čtyřech na Praze-západ i Praze-východ plus jeden na Kladensku – dohromady za 74,3 milionu korun. Vesměs v plné výši požadavků; ty nebylo třeba krátit ani o korunu. Podle předpokladů se však situace může změnit v příštím roce, kdy nejspíš žádostí přibude.

Podpora aktivit pro vylepšení škol a navyšování jejich kapacity je součástí Středočeského Infrastrukturního fondu. Jeho druhé tematické zadání pro letošní rok zní Životní prostředí a zemědělství, kde bylo původně připraveno 50 milionů korun – a v tomto případě byl zájem naopak výrazně vyšší. Došlo proto k přesunům peněz z jedné pomyslné obálky do druhé: středočeští zastupitelé je přesunuli k penězům určeným na budování vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod. Ze škol na potrubí takto přesměrovali část nevyčerpaných peněz: přes 15 milionů. Konkrétně 15 652 146 Kč.

Reagovali tak podle slov náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriela Kovácsce (ANO) na vysoký převis žádostí o podporu v oblasti životního prostředí. „Umožní nám to přidělit jednotlivým žadatelům vyšší dotaci, než by bylo možné z původně alokovaných 50 milionů,“ vysvětlil Kovács. Rozdělovat tak bylo možno celkovou částku 65 652 146 Kč. Podělilo se o ni 46 projektů.

Správné rozhodnutí, chválí změnu podpořenou napříč politickými stranami bez obvyklých opozičně-koaličních potyček náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří právě oblast životního prostředí a zemědělství. „Skutečně ho vítám a velmi si ho cením, neboť většina těchto projektů je zaměřena na stavbu či dostavbu kanalizací, čistíren odpadních vod či vybudování vodovodu a vodovodních přivaděčů,“ řekl Petera.

Ne všechny finance, které zbyly z peněz původně plánovaných na rozvoj škol, ovšem půjdou takto pod zem. Ze 110 milionů nachystaných v rozpočtu je ještě k dispozici zhruba 20 milionů. O tom, co s nimi bude, rozhodnou krajští zastupitelé na podzim. A v souvislosti s přípravami návrhu rozpočtu na rok 2019 Kovács připomíná: bude do něj promítnut předpoklad vedení kraje, že radnice, které na projekty v oblasti školství nepodaly své žádosti letos, se přihlásí v příštím roce.

Podpořené projekty budování škol
- Hradištko (Praha-západ): rekonstrukce, modernizace a rozšíření základní školy – přístavba a nástavba 1 615 211 Kč
- Kamenice (Praha-východ): navýšení kapacity základní školy 10 000 000 Kč
- Kunice (Praha-východ): rekonstrukce nákladní školy 10 000 000 Kč
- Líbeznice (Praha-východ): rozšíření ZŠ a ZUŠ Líbeznice – dostavba 20 tříd, výstavba jídelny s gastroprovozem a novým zázemím pro tělocvičnu 10 000 000 Kč
- Mníšek pod Brdy (Praha-západ): rozšíření kapacity ZŠ Komenského 8 013 068 Kč
- Psáry (Praha-západ): nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany 10 000 000 Kč
- Rudná (Praha-západ): rozšíření základní školy 10 000 000 Kč
- Smečno (Kladensko): výstavba nového pavilonu základní školy 5 870 890 Kč
- Světice (Praha-východ): jídelna základní školy 8 848 685 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje