Poznamenala, že na území kraje policisté zaznamenali již několik podobných případů (a v dalších místech republiky se takovéto skutky objevují rovněž). „Neznámí pachatelé kontaktují seniory – většinou prostřednictvím pevné telefonní linky – a vydávají se za vnuka, který se dostal do finančních potíží,“ přiblížila policistka taktiku lidí, po kterých policisté stále pátrají.

Pokyny po telefonu

Trik je jednoduchý: pachatelé hřeší na ochotu starších lidí pomoci příbuzným v tísni – přičemž spoléhají na to, že po telefonu jejich oběti nepoznají, že ve skutečnosti nehovoří s nikým ze svých blízkých. Že by se mohli stát obětí podvodnické lstivosti, je většinou ani nenapadne.

Záminky, které falešní vnuci použili k tomu, aby seniory požádali o půjčení většího obnosu peněz, se v jednotlivých případech nahlášených policii měnily – kriminalisté však mohou potvrdit, že výmluvní podvodníci jsou velmi úspěšní a mistrně dokážou zneužít informace, které jim nevědomky prozradily samotné oběti. Byť by snad každý přisahal, že jemu se něco podobného přihodit nemůže, protože na tak průhledný trik se nachytat nedá…

Dál už pak byl scénář shodný. Volající, jemuž se podařilo získat důvěru své oběti, zdůrazní, že si pro peníze nemůže přijít sám. A hned domluví postup: peníze vyzvedne taxikář.

Stopa mizí u řidičů

Senior dostane pokyn, že má připravit dvě obálky s penězi: do jedné nachystat „půjčku pro vnuka“ – většinou se jedná o statisíce korun – a do druhé pár tisícovek pro řidiče taxíku. Předáním obálek pak stopy mizí; taxikář pouze ví, že obálku odvezl a předal neznámému zákazníkovi, který si jeho službu objednal. „Policisté zatím nemají poznatky o tom, kde peníze skutečně končí, ani o tom, že by řidiči taxislužby byli spolupachateli podvodníků,“ konstatovala v pondělí Pučelíková.

Jedním dechem zdůraznila, že právě taxikáři jsou těmi, kdo může zabránit tomu, aby senioři podobným způsobem přišli o celoživotní úspory. Policejní detektivové se proto obracejí s výzvou i na ně: pokud dostanou podobnou zakázku, měli by okamžitě volat na linku 158. Také senioři, pokud se na ně někdo z příbuzných obrací s žádostí o finanční výpomoc prostřednictvím telefonu, by měli okamžitě telefonovat sami: není totiž nic snazšího než zavolat na známé číslo svého příbuzného a ověřit, zda právě hovořili skutečně s ním – a nikoli s cizím člověkem.