V rámci programu, do něhož se v uplynulém školním roce zapojilo v celé republice 946 studentů, se aktivita studentů vyhodnocuje po celý rok. Klíčové je pak jaro, kdy komise v zúčastněných školách vyhodnotí tři nejlepší žáky v jednotlivých oborech, kteří pak dostanou finanční prémii. V Kladně získalo ocenění devět studentů; po třech ve třech kategoriích, uvedla za skupinu ČEZ Soňa Holingerová. Obdrželi částky 7, 11 a 16 tisíc korun.

Že to funguje, potvrzuje ředitel školy Miroslav Dundr. „Tento motivační program zlepšil studijní výsledky našich žáků ve třídách oboru elektroenergetika a úspěšnost žáků v technických soutěžích,“ připomněl. Ocenil také, jak byli zúčastnění studenti aktivní v mimoškolních činnostech a spolupracovali při prezentaci školy na veřejnosti.

Ani peníze ale nemusejí být všemocné. Naznačily to dřívější zkušenosti s motivačním programem, jehož prostřednictvím se Středočeský kraj snažil zvýšit atraktivitu učňovských oborů.