Pro tento účel je v letošním dotačním programu kraje připraveno 30 milionů korun – a k nim by mělo ještě přibýt deset milionů z přebytku hospodaření kraje v loňském roce. Dohromady tedy čtyřicet. „Za uvedenou částku bychom mohli uspokojit celkem šestnáct projektů,“ předpokládá radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Zatím ovšem jde jen o úvahy ve stylu co by kdyby. Zamýšlené navýšení finančních prostředků je návrh, o kterém budou teprve rozhodovat krajští zastupitelé. Ti také budou mít konečné slovo při rozdělování jednotlivých dotací.

Žádostí, které kraj přijímal v únoru, se sešlo celkem 72 – a devět z nich úředníci krajského odboru kultury a památkové péče vyřadili při formální kontrole kvůli nesplnění podmínek. Hodnoticí komise jich tak posuzovala 63; jejich předkladatelé dohromady projevili zájem o bezmála dvě stě milionů. Na korunu přesně dělá součet požadavků 191 194 043 Kč.

Pokud se zastupitelstvo bude při rozdělování peněz řídit doporučením komise a radních, dojde na zmiňované krácení požadavků, aby se peníze dostaly na větší počet zájemců o dotaci. Komise jednotlivé žádosti obodovala – a právě z tohoto hodnocení by mělo vyplynout, kdo zaslouží víc a kdo méně. Podle Horčičkových slov to jsou jednoduché počty: příjemci obdrží procento dotace odpovídající počtu přidělených bodů. „Tedy například 80 bodů se rovná 80 procentům dotace oproti požadavku žadatele,“ vysvětlil radní. I tak to vychází, že uspěje jen zhruba každý čtvrtý z uchazečů vyhovujících podmínkám dotace. Jinými slovy: čtvrtina.

Hodnocení pro dotace na obnovu památek
* Podmínkou je zapsání nemovité kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
* Posuzuje se, zda objekty splňují alespoň některé z následujících kritérií:
- využití objektů pro spolkový a společenský život regionu (reference o současném stavu);
- možnosti spolkového využití po ukončení akce obnovy;
- způsob užívání památky v posledních třech letech;
- dopravní dostupnost památky pro nejširší veřejnost;
- dokončená uzavřená etapa;
- vícezdrojové financování;
- naléhavost opravy;
- připravenost akce obnovy

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje