Takzvaný participativní rozpočet, jak se rozdělování peněz na drobné investice prostřednictvím hlasů veřejnosti nazývá, je na krajské úrovni novinkou. Dosud se neuplatnil nejen ve středních Čechách, ale ani kdekoli jinde. Zkušenosti s jeho zaváděním dosud mají jen radnice – a i ty se zatím v celé republice počítají pouze na desítky. Ve středních Čechách to jsou například Husinec-Řež, Roztoky, stejně jako třeba Říčany, Slaný či Příbram – ale i největší město kraje Kladno.

Lidé vyberou, co chtějí

Stejně jako na místní úrovni nabídne participativní rozpočet kraje občanům prostřednictvím hlasování možnost nasměrovat peníze na uskutečnění záměrů, které lidé nejvíce podporují. Z předložené nabídky si budou moci vybrat například výsadbu zeleně, zlepšení vybavení parků a dětských hřišť, obnovu kulturních domů či hasičských zbrojnic – nebo třeba projekty k posílení bezpečnosti chodců, vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že tohle může „zatáhnout aktivní občany do dění“. Do budoucna mají lidé dostat i příležitost projekty nejen vybírat, ale také sami navrhovat. Počítá se totiž s tím, že participativní rozpočet má na krajské úrovni fungovat i v příštích letech. Prozatím má být vyčleněno 50 milionů korun, jež by podle hejtmančiných slov mohly umožnit uskutečnit až 250 projektů.

Výběr v menších celcích

Budou peníze ze středočeského participativního rozpočtu čerpány ještě v tomto roce? To zajímá třeba krajského zastupitele Tomáše Havlíčka (ODS). Odpověď zní: letos ne. Nestihlo by se to – a s uskutečněním prvních projektů vybraných lidmi se počítá napřesrok, uvedla hejtmanka. Nyní se upřesňují pravidla mající mimo jiné zajistit, aby se peníze rozdělovaly spravedlivě po celém území kraje, aby velká města kvůli počtu svých obyvatel neměla nefér převahu nad malými obcemi – a také aby mohli hlasovat třeba i senioři, kteří to neumějí s internetem.

Schvalovat tyto zásady, což následně umožní rozjet hlasování, mají krajští zastupitelé na svém zadání v listopadu. Vít Rakušan (STAN) si vyžádal, aby jejich návrh byl předem projednán v krajské komisi pro rozvoj měst a obcí. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács počítá s tím, že pro hlasování bude kraj rozdělen do menších celků. Předmětem debat se ještě stane, zda má jít o 12 okresů, nebo by bylo výhodnější členění na dvojnásobný počet území: podle 26 obcí s rozšířenou působností.

Otázky k participativnímu rozpočtu kraje
- Kdo navrhne projekty, z nichž občané budou moci vybírat?
První nabídku připraví kraj ve spolupráci s obcemi a městy. Do budoucna mají mít možnost navrhovat konkrétní projekty i lidé. Je však třeba počítat s tím, že u každého návrhu je nutné prověřit možná majetková i legislativní omezení a další souvislosti (cena, doba realizace, soulad s prioritami…).

- Jaká budou pravidla pro výběr projektů?
Připravují se zásady mající definovat, kde, jak a kdo bude do rozhodování vstupovat – a jakým způsobem. Tento dokument, který budou v příštích měsících projednávat krajští radní i zastupitelé, má také upřesnit typy investic, o nichž budou lidé hlasovat.

- Jak budou občané své hlasy odevzdávat?
I to upřesní pravidla, jež mají zastupitelé zřejmě schvalovat v listopadu. Předběžně se počítá s hlasováním na webu, facebooku, prostřednictvím tiskovin i písemně, aby své mínění mohli vyjádřit i lidé, kteří nepoužívají internet.

- Budou mít při hlasování lidé z malých obcí šanci proti početnějším skupinám obyvatel velkých měst?
To má ovlivnit hlasování podle okresů nebo území obcí s rozšířenou působností, v jejichž rámci lze ještě zavést členění podle tematických zaměření. K hlasování pro žádoucí záměry také mohou lidi z širšího regionu motivovat svazky obcí, mikroregiony či místní akční skupiny.

Zdroj: hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky Gabriel Kovács