A že jde v této nové části obce Zlatníky-Hodkovice na Praze-západ o vědu a její uplatňování, naznačuje už název ulice, která nově vznikla na severozápadním okraji obce: Inovační. Z ní navíc vychází další komunikace naznačující, že se zde počítá s dalším rozvojem a výstavbou. Jmenuje se Technologická.

Prosklená budova ve tvaru drahokamu vévodí vědecko-technologickému parku s průmyslovou zónou – přičemž v soukromém inovačním centru InnoCrystal působí přes 30 firem s více než stovkou zaměstnanců. Většina se zaměřuje na oblast biotechnologií – a ve čtvrtek odpoledne zde své laboratoře slavnostně otevřela pětice firem. „Budou zde vyvíjet například vakcíny proti infekčním onemocněním nebo geneticky šlechtěné rostliny pro léčebné účely,“ připomněla za společnost InnoCrystal Veronika Ingrová.

Z podpisu memoranda o spolupráci Středočeského kraje s regionem Župa Pešť.
Středočeský kraj chce více spolupracovat s Maďary. V oblasti školství i ve vědě

Je mezi nimi i DIANA Biotechnologies, jíž se podařilo vyvinout ultracitlivé soupravy pro diagnostiku onemocnění covid-19 a na domácí trh už dodala přes dva miliony testů. K dalším patří Healthy Longevity Clinic zabývající se výzkumem v oblasti zdravého stárnutí, jež v InnoCrystalu provozuje kliniku pro dlouhověkost – se zaměřením na analýzu DNA a pozornost věnovanou telomerám (což jsou koncové části chromozomů), francouzská společnost Simply Green Labs vyrábějící CBD (konopné) oleje a doplňky stravy, nizozemská Genetia BioScience, jež se ve spolupráci s akademickou sférou věnuje genetickým úpravám rostlin v oblasti vývoje nepatogenních tkání, a britská Innaxon Therapeutics, jež se zaměřuje na vývoj vakcín pro obtížně léčitelná infekční onemocnění.

Prohlédnout si laboratoře zahajující provoz přijeli i náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), který je také starostou sousedních Dolních Břežan a předsedou správní rady inovačního regionu STAR, a ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič.

Zakladatel centra InnoCrystal Petr Kotal v souvislosti se zprovozněním více než půl tisíce metrů čtverečních laboratorních prostor ocenil, že se podařilo vytvořit zázemí i pro mezinárodní vědecko-výzkumné společnosti – včetně náročných biotechnologických firem ze západní Evropy. „Pro InnoCrystal se rozhodly z důvodů strategické lokality i špičkové technologické základny,“ konstatoval – přičemž připomněl, že během následujících 12 měsíců se tato výzkumná centra chystají zdvojnásobit počet zaměstnanců.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Poučení, jak jednat s investory, hledají Středočeši u Dolnorakušanů

Výzkumné projekty, které se rozjíždějí v laboratořích centra InnoCrystal, posilují postavení obce Zlatníky-Hodkovice v rámci „hvězdného regionu“ – technologického klastru STAR (Science & Technology Advanced Region), zahrnujícího ještě sousedící Dolní Břežany a Vestec.

Vlastně je InnoCrystal prakticky uprostřed mezi lokalitami, kde jihozápadním směrem působí špičková centra ELI Beamlines a HiLASE zaměřená na laserovou fyziku a nové materiály, severovýchodním sousedem pak je biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev. Na jejich vybudování se už od počátečních příprav podílely dvě největší vědecko-vzdělávací instituce v zemi: Univerzita Karlova a Akademie věd ČR.

„Právě blízkost velkých výzkumných infrastruktur dává možnost dalšímu rozvoji centra InnoCrystal a přenosu vědeckých poznatků do praxe; s přímým přínosem pro medicínu a kvalitu života populace,“ upozornila Ingrová.