Krajský úřad dal firmě Vafo své svolení, proti jím udělenému povolení z 27. května se však odvolalo hlavní město Praha – a ministerstvo životního prostředí vyhovělo: 30. října povolení zrušilo a věc vrátilo kraji k novému rozhodnutí. Středočeské hejtmanství v pondělí zveřejnilo čerstvý závěr krajských radních: vyzvat ministerstvo, ať se správního řízení týkajícího se udělení takzvaného integrovaného povolení pro společnost Vafo Praha ujme samo.

„Krajský úřad požádá ministerstvo o převzetí rozhodnutí ve správním řízení,“ shrnula Helena Frintová z kanceláře hejtmanky čerstvé rozhodnutí radních, vycházející z návrhu náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblasti životního prostředí a zemědělství.

Důvodem, proč kraj chce postoupit věc „výš“, je podle Frintové „výjimečná obtížnost a neobvyklost“ řešené záležitosti. Petera uvedl, že je na místě využít ustanovení správního řádu, podle jehož paragrafu 131 může rozhodnout nadřízený orgán.

„Nové rozhodování je vzhledem k nastalé situaci komplikované do té míry, že je nutné, aby byla využita krajní možnost, kterou český správní řád připouští,“ konstatoval Petera. Připomněl také, že spisový materiál k této věci už na ministerstvu je: kraj tam svoji dokumentaci předal v rámci řešení odvolání.

Firma hledá vylepšení

Odpůrci výrobny krmiv v Chrášťanech jen za prvních deset měsíců letošního roku poslali České inspekci životního prostředí 185 stížností na zápach. Z jejich řad, stejně jako z některých radnic pražských městských částí, zaznívají i ty nejradikálnější požadavky: produkci granulí v Chrášťanech zrušit. Pokud by došlo naopak k rozšíření výroby, stěžovatelé se netají obavami, že se situace stane neúnosnou.

Společnost Vafo, jež v Chrášťanech působí už od roku 1994, před týdnem představila své úsilí o omezení zápachu. V posledních letech investovala do technologie čištění odpadního vzduchu 78 milionů korun – a marketingový ředitel Martin Šámal nevylučuje další investice, pokud z doporučení odborníků vyplyne, že mohou přispět ke zlepšení. Už nyní je prý v Chrášťanech světová technologická špička. „Jako jediní v Evropě používáme dva stupně čištění vzduchu studenou plazmou,“ zdůraznil.

Druhý stupeň plazmového čištění firma nechala instalovat letos na jaře – a následně její technici společně s dodavatelem dolaďovali funkce zařízení. Nyní Vafo vytváří environmetální výbor, v jehož rámci by ze spolupráce expertů z různých oborů měla vzejít další doporučení: jak účinnost zařízení ještě zlepšit a případně čím technologii doplnit. Výbor má například zkoumat, jak má obsluha reagovat na změny meteorologických podmínek.

Jak rozhodování posunout k vyšší instanci

Nadřízený orgán (v daném případě Ministerstvo životního prostředí ČR) může usnesením převzít věc a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně na podnět příslušného správního orgánu (konkrétně Krajského úřadu Středočeského kraje) či na požádání účastníka řízení, a to – mimo jiné – týká-li se řízení problematiky, kterou lze vzhledem k její výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí.

Dalšími důvody ke změně příslušnosti jsou velký počet účastníků řízení či důvodný předpoklad, že věc výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených správních orgánů.

Zdroj: Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), paragraf 131 odstavec 1 a)