Knižní novinka (obsahující i 150 fotografií od středních Čech po Saharu), která do prodejní sítě přichází s doporučenou cenou 499 korun, rozšiřuje edici již vydaných titulů naznaných Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu a Střední Brdy. Hory uprostřed Čech.

Publikace nejen odpovídá na otázky, kde se voda vzala (hovoří o jejím kosmickém původu ve vnějším pásu asteroidů) a jaký význam měla pro formování hornin i vývoj života, ale zabývá se také tradičními způsoby hospodaření s vodou. Od globálního pohledu se pak čtenář dostane i do středních Čech: k pojednání o vývoji říčních niv či mapování výskytu ryb a dalších organismů spojených s vodou.

Velká pozornost je věnována i současnosti – přičemž se autoři nezabývají jen stavem rybníků či revitalizacemi toků a jejich ekosystémů. Stranou pozornosti nezůstává třeba znečistění vody. A velký důraz je položen na způsoby, jak zachytit a udržovat vodu v krajině – a to nejen se zaměřením na přírodní prostředí. Ve městech se nabízí využívání srážkové vody ze střech – a čtenář se může poučit o stále populárnějším uplatnění takzvané šedé vody (zde jako typický příklad opětovného použití může posloužit využití vody ze sprchy ke splachování WC).

Nejde však jen o poučení. „Kniha jako celek představuje určitý návod, jak k vodě přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn,“ připomněl náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), jehož kompetencí je v krajské radě životní prostředí. Upozornil, že i když je knížka určena širokému publiku, užitečná může být zvláště školám – a také místním samosprávám a referátům životního prostředí. A to i z jiných krajů. Nechybí ani rady, jak za málo peněz pořídit hodně muziky; vlastně vody. „Většina příkladů pochází ze středních Čech, ale platnost knihy je širší a vztahuje se na celé území České republiky,“ ujistil Petera.