Na vlakové stanici se formou cvičení konala dynamická ukázka stavby rampy a následného nakládání techniky na vagony. Zhlédli ji hosté pozvaní na oslavy 60. výročí založení samostatných složek vojenské dopravy, organizované Agenturou logistiky AČR.

Ta sídlí právě ve staroboleslavských kasárnách. Mezi 15 příslušníky týmů MCTs zapojených do ukázky (z nichž ženy byly hned tři) se však nečinili jen vojáci ze staroboleslavské posádky. Zahlédnout bylo možné hned několik příslušníků budovaného praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka a velitelem byl Vojtěch Hlaváček z Hradce Králové. Podobné společné nasazení ostatně může být realitou i v běžné praxi.

Zajistit přepravu bez komplikací

Sluší se ještě vysvětlit, co zkratka MCTs znamená. Označují se tak týmy zabezpečení přepravy: Movement Control Teams. Musí zajistit, aby vše klapalo ve chvíli, kdy se jednotky AČR se svými vojáky, výzbrojí, technikou i zásobami přesouvají; třeba na cvičení. Včetně zajištění vykládky v určených prostorách v zahraničí. Zdaleka však nemají jen stavět rampy, dohlížet na najíždění vozidel na vagony a jejich bezpečné upevnění, vysvětluje tiskový a informační důstojník Agentury logistiky Jakub Moravec.

„Jejich úkolem je například zabezpečovat přepravu armádní techniky i po silnici, řídit dopravní uzly a působit na nich jako tým, zabezpečit si vlastní podporu a komunikaci nebo umět předvídat a poradit si s nečekanými překážkami,“ vysvětlil.

Příslušníci aktivních záloh z kbelské letecké základny při cvičení Voda 2022.
Záložáci z Kbel měli premiéru při stavbě zábran proti velké vodě

Někdy tak příslušníci MCTs plánují, jindy přímo za volantem ověřují průjezdnost konkrétních úseků v rámci rekognoskace – a stává se, že musí navléknout rukavice a pořádně zabrat. Opravdu důkladně; vždyť nejtěžší části rampy k vagonům váží 170 kilogramů a musí je nést šest vojáků. Či vojákyň, jak upozornil podplukovník Hrách.

Protože vojska snad všech států milují zkratky, tahle robustní rampa o nosnosti až 45 tun se jmenuje UNOR. Znamená to Univerzální Nakládací Ocelová Rampa. Rozhodně nejde o drobečka: konstrukce váží téměř čtyři tuny. A jednotka o minimálně 13 lidech musí její zprovoznění zvládnout do 30 minut. Neznamená to však jen poskládat cosi jako velké (a, pravda, opravdu těžké) lego. Začíná se štěrkem vybraným z kolejiště, s jehož pomocí je nutné vyrovnat podloží kolem kolejnic. Na ně se pokládají týmem přivezené dřevěné pražce, které je ještě třeba stlouct dohromady pomocí kramlí.

Kdyby se to opomnělo, při najíždění těžké techniky by byly nestabilní. Pak se sestavují jednotlivé části konstrukce samotné rampy. „Včetně nájezdů a pojezdových částí, aretační tyče nebo spojovacích prostředků,“ připomněl kapitán Moravec. S dodatkem, že pak už je možné navádět vojenskou techniku na železniční vozy a připravit ji k bezpečnému převozu.

Vrtulník Mi-24 při ukázce pilotáže.
Soumrak ruských vrtulníků v Česku nadešel. Přicházejí modernější stroje z USA

I na to v rámci ukázky na staroboleslavském nádraží došlo – a bylo zřejmé, že ukazování, kam stočit volant, kdy popojet a kdy stát, mají vojáci z MCTs týmů zmáknuté. Učit by se od nich mohli mnozí pracovníci pneuservisů, kteří zrovna v těchto dnech ve velkém navádějí řidiče k přesnému nájezdu na zvedací zařízení, využívané při přezouvání pneumatik. Z gest leckterých gumařů evidentně plyne: tenhle u armádních logistiků zjevně nesloužil. Kdyby ano, s naváděním by si poradil líp.

Rampy jsou využívané i připravené

Nakládací rampy UNOR využívají čeští vojáci poměrně hojně: vždy, když se technika přesouvá po železnici. Náčelník Hrách Deníku řekl, že armáda využívá pět vlakových souprav, které jsou deponovány v Českých Budějovicích; každá z nich obsahuje po jedné rampě. Dvě kompletní soupravy jsou pak ještě připraveny v pardubickém centru podpory operací: v každé z nich jsou komponenty pro pět ramp.

Další soupravy jsou součástí zásob Správy státních hmotných rezerv pro potřeby mobilizace – a také v nich je po pěti kompletních sestavách ramp UNOR.