Společnost Eurovia CS zahájila budování části obchvatu města – stavby označované jako „přeložka silnice II/101 Jesenice – obchvat – I. etapa“. Začíná se zemními pracemi, skrývkou ornice; hned na úvod je také plánováno přeložení inženýrských sítí. Podle údajů investora, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, zde práce mají trvat 16 měsíců: do října příštího roku.

V té souvislosti už Deník zaslechl úvahy, zda tato dlouho očekávaná stavba nebyla načasována tak, aby stříhání pásky přišlo právě v očekávaném čase krajských voleb (jež budou zřejmě spojeny i s volbami do Senátu Parlamentu ČR). Pokud by však takovýto záměr existoval, šlo by o plánování s poměrně nejistým výsledkem. Podobné stavby totiž mohou narazit na problémy, může se objevit potřeba rozsáhlých víceprací – a s tím se pojí prodlužování termínů. Nehledě na to, že pokud by se takové přání objevilo, zvládnout investorskou přípravu akce tak, aby požadavku vůbec bylo možno vyhovět, by představovalo úřednický majstrštyk. Spíš maxi-majstrštyk.

Pro nejbližší období řidiče potěší informace společnosti Eurovia, že pracovat se bude převážně na volném prostranství bez toho, že by bylo třeba nějak zásadně regulovat provoz. Dílčí dopravní opatření se mají vztahovat pouze na etapu spojenou s napojováním obchvatu na nynější silniční síť. Součástí stavby jednoho kilometru nové komunikace – přesně jde o 1030 metrů – je i přeložení inženýrských sítí; také budou postaveny tři protihlukové stěny, informoval krajský úřad.

Od loňska také orgány kraje připravují práce na II. etapě výstavby obchvatu Jesenice. Kdy se začne se stavbou další části, však zatím není známo. Náklady na obě etapy by měly dosáhnout celkem 200 milionů korun. Peníze kraj získá od státu i z evropských fondů – budou využity finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z IROP neboli Integrovaného operačního programu.