Durdí se zejména zástupci obcí, které které mají nově zaplatit za to, že k nim jezdí autobusy – když dosud (navíc před érou všeobecného zdražování) to fungovalo i bez placení. Jinde, kde museli připlácet už v minulých letech, aby dopravci vyhověli potřebám jejich občanů, naopak mohou ušetřit. A připlácet se bude i na vlaky, což představuje novinku všeobecně. Ohnivé debaty lze zaznamenat třeba mezi zastupiteli některých obcí na hlavních trasách: proč by oni měli někam sypat peníze, jestliže k nim autobusy nebo vlaky přijedou tak jako tak, protože projíždějí někam dál?

Platit průhledně a spravedlivě

Odpovědi nabízejí argumenty představitelů kraje: přichází doba, kdy se obce budou na zajišťování provozu autobusů i vlaků finančně podílet, a to na základě spravedlivých a jasně daných pravidel spolufinancování. V nich se odrážejí mimo jiné počet obyvatel, počet dostupných linek a jejich význam, ale i četnost spojů, připomněl středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). „Dosud nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně,“ konstatoval. S dodatkem, že několik set z celkového počtu 1144 „dokonce vůbec“.

Nově zaváděná pravidla mění stav, kdy smlouvy o zajištění obslužnosti regionu uzavíral kraj – a dále s autobusovými dopravci jednaly rovněž jednotlivé obce nebo jejich svazky. Podle nových pravidel, označovaných jako standardy dopravní obslužnosti, má kraj objednávat vše: regionální vlaky i autobusy pro celý kraj. Samotné smlouvy bude uzavírat příspěvková organizace kraje IDSK: Integrovaná doprava Středočeského kraje.

Za důležité Borecký označuje nastavení jednotného klíče pro výpočet spravedlivého příspěvku do systému financování veřejné dopravy. „Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financují její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participují na financování málo či vůbec. Proto je naším cílem nastavit a sjednotit podmínky objednávky i financování autobusové a železniční dopravní obslužnosti tak, aby výše finančního příspěvku odrážela její kvalitu,“ konstatoval radní.

Smlouvy pro tisíc obcí a měst

Schválených 310 smluv je prozatím příslovečnou první vlaštovkou. Jde o necelou třetinu z více než tisícovky obcí a měst, které budou do systému spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách zapojeny. V několika etapách následně mají krajští radní schvalovat další smlouvy, jejichž znění odsouhlasí orgány jednotlivých obcí či jejich svazků.