Na zájemce, kteří se krajskému úřadu už hlásí – zatím s náměty na využití někdejšího letiště Mladá – může reagovat i v rámci příprav územně plánovací dokumentace.

Různé záměry jsou už na stole

Rozsáhlé území by podle hejtmanství mohlo najít využití jako cvičiště složek integrovaného záchranného systému, ale mohly by se zde rozvíjet i další aktivity. Třeba festivalový park, filmové studio – či by třeba mohly vzniknout fotovoltaická (sluneční) elektrárna nebo zařízení pro výrobu a akumulaci vodíku, a to rovněž ve vazbě na fotovoltaiku. Takové plány nastínila šestice zájemců o spolupráci, kteří se již ozvali – a vedení Středočeského kraje s nimi bude dále jednat. Nicméně to ještě nemusí nic znamenat: zatím nikdo nezkoumal, jestli jsou představené záměry proveditelné. Letiště by mohlo dále sloužit létání, a to na sportovních strojích. Hledají se ale i další nápady.

Veřejné projednání v Dolních Břežanech o památce Závist.
Kámen místo betonu na hradišti Závist? Lidem by vadil mnohem méně

Ne každý investiční záměr však má šanci uspět, upozorňuje náměstek hejtmanky pro oblast regionálního a rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti). „Hledáme firmy a instituce zaměřené na vědu, výzkum, inovace, testování, lehký průmysl, nové a informační technologie. Nechceme naopak firmy z těžkého průmyslu a logistiky,“ vymezil základní pravidla. S tím, že nepřípustné jsou zejména logistické areály, montovny, ubytovny, spalovny, eloxovny či provozy a stavby podobného charakteru.

Zájem vedení kraje nemá ani o velké mezinárodní letiště, o jehož vybudování se také kdysi uvažovalo. Na tom všem se již hejtmanství domluvilo se zástupci obcí a měst v okolí. Není jich zrovna málo: vedle Milovic jde ještě o Benátky nad Jizerou, Jiřice, Lipník, Lysou nad Labem, Straky, Všejany a Zbožíčko.

Stavět, ale i chránit cenná místa

Protože od ledna začne kraj připravovat aktualizaci zásad územního rozvoje týkající se vymezení plochy nadmístního významu v oblasti letiště, náměstek hejtmanky bude rád, pokud se k dosud evidovaným šesti zájemcům o působení v daném prostoru připojí i jiní. „Uvítáme, když nás budou kontaktovat další zájemci o spolupráci,“ potvrzuje Snížek, že zástupci kraje by si chtěli ujasnit, s jakými možnými projekty zde lze do budoucna počítat – a je třeba mít na paměti, že při pomezí okresů Nymburk a Mladá Boleslav jde o rozvojovou plochu nejen celokrajského, ale republikového významu. Středočeský kraj pozemky získal od státu po odchodu Střední skupiny sovětských vojsk před třemi desetiletími.

Slavnostní vyhlášení vítězů 18. ročníku projektu Dětský čin roku na Staroměstské radnici.
Podívejte se: Malí velcí hrdinové. Děti za své činy dostaly v Praze ceny

Vítány jsou takové aktivity, které nabídnou záruku udržitelného rozvoje území. „Mezi základní pilíře patří především věda, výzkum, inovace, znalostní ekonomika, vědeckotechnický park, ochrana přírody a krajiny a udržitelný cestovní ruch,“ shrnul Snížek základní představy. Připomněl, že se počítá jak s rozsáhlou výstavbou, tak také se zachováním přírodně, historicky i jinak cenných lokalit. „Některé části prostoru a pozůstatky po vojenském využití mohou být i atraktivním turistickým cílem,“ poznamenal.