Výměnu na postu šéfa krajské správy silnic, jež má na starosti 8,6 tisíce kilometru středočeských silnic II. a III. třídy (nikoli tedy dálnice a silnice I. třídy, o něž pečuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR), ohlašovali zástupci nynější vládnoucí koalice už v době povolebních vyjednávání. Dokonce náhradu někdejšího ředitele Zdeňka Dvořáka jiným manažerem zakotvili do programového prohlášení nové rady kraje.

Od března stojí v čele KSÚS Jan Lichtneger, jenž dosud vedl silničáře v Karlovarském kraji. Nyní má na starosti tým starající se o silnice v kraji s jejich nejrozsáhlejší sítí z celé republiky.

Představit, co se děje i chystá

„Jsem přesvědčen, že své zkušenosti přenesu do činnosti středočeské správy a údržby silnic a podaří se mi, společně s ostatními kolegy, zajistit kvalitní a efektivní fungování – a tím i zlepšit vnímání této instituce veřejností,“ řekl Lichtneger. Tím, že k jeho cílům patří napravení pošramoceného mediálního obrazu KSÚS, kdy letité debaty o zakázkách středočeských silničářů nyní vyvrcholily policejním obviněním osmi lidí, i zlepšení komunikace s veřejností včetně včasného informování, se nový ředitel netají. Součástí týmu se tak nově stala i mluvčí Petra Kučerová.

Jan Lichtneger, nový ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).
Nový šéf silničářů přinese do kraje západní zkušenosti

„Chceme být otevření a rychle informovat veřejnost o všem, co se týká investic, oprav a údržby silnic v našem kraji. Stejně tak o objízdných trasách, plánovaných stavbách a opravách,“ přiblížil Lichtneger změnu asi nejvíce viditelnou z pohledu veřejnosti – a to nejen té motoristické. Vedle proměňujících se webových stránek má správa silnic, jež funguje jako příspěvková organizace kraje, také aktivní profily na sociálních sítích: na facebooku, twitteru a instagramu.

Nově plánovat i kontrolovat

Využívání moderních komunikačních nástrojů oceňuje i Kupka. Veřejnost se tak podle jeho slov může dostat třeba k informacím, jaká byla zimní údržba. Více v kontaktu musí krajští silničáři podle slov náměstka hejtmanky být i s dodavatelskými firmami. „I v tom vidím cestu ke zlepšení stavu středočeských silnic II. a III. třídy,“ řekl Deníku. S tím, že je třeba zlepšit nejen kontrolu zakázek přebíraných po dokončení prací, ale věnovat se sledování těchto míst i během záruční doby, aby případné závady bylo možné včas odhalit a reklamovat.

Bývalý ředitel KSÚS – Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – Zdeněk Dvořák. Na snímku sedící  vpravo ve společnosti statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky, který má v kompetenci oblast silniční dopravy.
Za zakázky krajských silničářů padla obvinění. Co bude dál?

V tom má pomoci i chystaná elektronická aplikace, jež bude cestmistry mimo jiné upozorňovat na blížící se konec záruk; to se stane signálem k dalšímu náležitému prověření příslušného místa.

Kupka současně očekává, že se podaří nadále úspěšně získávat peníze na zlepšování stavu středočeské sítě silnic a jejich mostů a udržet tempo investic vyčíslené částkou 3,7 miliardy korun. „Třicet stavebních akcí letos dokončíme, třicet nových zahájíme,“ slibuje. Zdůraznil také, že při plánování oprav se bude vycházet z jasných kritérií, jimiž jsou stav silnice a frekvence vozidel, která místem projíždějí.

Novinky v krajské správě silnic

- Významné organizační změny: zřízení dozorčí rady příspěvkové organizace, nový ředitel, zjednodušení organizační struktury (každé ze čtyř středisek má jasného šéfa)

- Zlepšení informovanosti o tom, co krajští cestáři dělají, otevřená a moderní komunikace

- Zlepšení kontroly kvality přebíraných zakázek včetně provádění šesti kontrolních odvrtů a plánování dalších kontrol dva měsíce před koncem záruční doby

- Příprava elektronické platformy pro správu silnic – Silniční mapy Středočeského kraje – jež by měla být spuštěna ještě letos

- Příprava jasné hierarchie investičních akcí

- Úzká spolupráce s hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na přípravě klíčových dopravních staveb (Pražský okruh, dostavba dálnice D3, spojnice dálnic D7 a D8, obchvaty měst a obcí)

- Změna v zimní údržbě – ošetření silnic v předstihu 30 až 60 minut před plánovaným meteorologickým jevem (podle zkušeností ŘSD i ze světa)

- Spolupráce s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech na plánování archeologických výzkumných projektů v místě chystaných staveb s předstihem, aby stroje nečekaly na dokončení práce archeologů

Zdroj: náměstek hejtmanky Martin Kupka, krajský radní Václav Švenda