Hospic je zařízení určené těžce nemocným lidem včetně těch, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí – a současná úroveň medicíny jim může nabídnout už jen to, aby své poslední dny mohli prožívat důstojně a snesitelně. Hospicová sekce v kutnohorské nemocnici vznikla přestavbou jedné ze čtyř stanic léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Nachází se v bývalém dětském pavilonu, kam se léčebna přestěhovala.

Právě ze zájmu pacientů LDN vyplynulo zaměření přímo na tento typ péče, vysvětlil v pátek ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel. Paliativní péči o umírající bylo podle jeho slov třeba centralizovat – a změnit i prostředí jejího poskytování. „Přestavba v sobě zahrnovala nejen stavební úpravy včetně instalatérských prací, nových podlah a výmalby, ale i nákup a kompletní vybavení celé stanice,“ připomněl Chudomel – přičemž ocenil finanční pomoc kraje i města.

Konkrétní finanční souvislosti zmínil středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Celkové náklady dosáhly 4,8 milionu korun, z čehož kraj přispěl 3,635 milionu. „Z hlediska spádovosti kutnohorské nemocnice je projekt jedinečný a žádné jiné zařízení obdobného typu zde hospicovou péči nezajišťuje,“ vysvětlil – přičemž ocenil, že i město projekt v nemocnici, již v minulosti Kutná Hora převedla právě na kraj, podpořila milionovým finančním darem. „Jde tedy o jakýsi projekt vzájemné spolupráce a těší nás, že přispěje ke zkvalitnění poskytování zdravotních služeb ve zdejším regionu.

Zatímco paliativní medicínu v ambulantní formě – tedy v rámci docházky do domácností – nabízí ve středních Čechách celkem 21 poskytovatelů zdravotních služeb, ve specializované lůžkové podobě se v kraji soustřeďuje na pěti místech. Z krajských zařízení ji vedle kutnohorské nemocnice nabízí ještě nemocnice v Příbrami, dále ji zajišťují Hospic Dobrého Pastýře Čerčany; Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav a společnost Medi Help v Dobříši.

Patnáct hospicových lůžek v kutnohorské nemocnici:

- Rodinní příslušníci hospitalizovaných mají lepší možnosti trávit čas se svými blízkými

- Nové jedno až dvoulůžkové obytné pokoje disponují sociálním zázemím

- Je možné využívat kuchyňský kout, centrální sociální zázemí a společenskou místnost

- Personál pečující o klienty využívá automatická polohovací lůžka, polohovací mycí lůžko, lineární dávkovače pro nitrožilní podávání léků (přičemž laici by při pohledu na zařízení nejspíš hovořili o „infuzních pumpách“), odsávačky a myčku podložních mis

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje