Představila se jako čerstvě 45letá žena, která je „čerstvě a přátelsky“ rozvedená, má dvě skvělé děti, 16letou dceru a 11letého syna, a je starostkou Mnichovic. Právě z desetiletých zkušeností z práce v komunální politice chce hodně čerpat na své nové pozici, ale také míní uplatnit zkušenosti z privátní firmy i ze soukromého podnikání. A rovněž se chce inspirovat od svých kolegů.

Po svém zvolení předala kytici své předchůdkyni Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO), jíž poděkovala za práci odvedenou pro kraj v období 2016 – 2020, a popřála, aby se jí dařilo v dalším životě. Za největší výzvu pro svou nejbližší práci v čele kraje považuje zvládnutí úkolu vypořádat se s koronavirovou krizí a jejími dopady. „Budeme se potýkat s nedostatkem finančních prostředků,“ upozornila mimo jiné. To ve své kandidátské řeči potvrdil i Věslav Michalik (STAN), který byl následně zvolen náměstkem hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a strategií: očekávaný propad příjmů kraje proti roku 2019 odhaduje na zhruba 1,7 miliardy korun.

Opřít se Pecková může o drtivou převahu 50 hlasů v 65členném zastupitelstvu kraje – a právě 50 hlasů také dostala; 11 zastupitelů z řad ANO se hlasování zdrželo. Shodně dopadla i hlasování o náměstcích hejtmanky a radních. Po volbách se totiž vytvořila velká koalice s vyloučením nyní vládnoucího ANO – nově tedy mají krajské záležitosti společně spravovat politici z řad STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, což je koalice složená z TOP 09, Hlasu a Zelených). Všichni členové velké koalice mají zástupce v radě kraje. Podle textu koaliční smlouvy, kterou ještě před zahájením jednání podepsali všichni zastupitelé z koalice, mají STAN a ODS v radě po čtyřech postech, Piráti dvě místa a Spojenci jedno.

Uvolněných členů zastupitelstva – tedy pracujících pro kraj v rámci hlavního zaměstnání – bude 17; z toho je 10 členů rady kraje (jedenáctý, statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka z ODS, bude pracovat jako neuvolněný). Uvolněno bude dále pět předsedů výborů a jeden místopředseda – a také jeden předseda komise; v tomto případě se jedná o komisi pro majetek. Podle očekávání bylo schváleno rovněž ustavení 11 výborů o 15 členech, z nichž jeden je vždy předsedou a dva místopředsedové. To prošlo dokonce většinou 60 hlasů. A jednomyslně, všemi 65 hlasy, zastupitelé odsouhlasili návrh personálního obsazení výborů.

Překvapení při jednání zastupitelů, věnovaného především procedurálním záležitostem, přineslo schvalování programu, do něhož ODS prosadila i jeden bod zcela odlišného charakteru: schvalování zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Tato příspěvková organizace, které hospodaří s miliardami, má dostat nový orgán – dozorčí radu. Martin Herman (ANO) se za opozici ohradil, že tento návrh nedostali zastupitelé dopředu; v písemné podobě se s ním setkali až po příchodu na svých stolech. Herman požádal o čas na prostudování – s tím, že ke schválení může být materiál předložen v prosinci. Převaha padesáti hlasů však dala pravdu návrhu Marina Kupky a Tomáše Havlíčka (oba ODS), který podpořil i Michael Kašpar (STAN). I samotný vznik dozorčí rady nakonec zastupitelé odsouhlasili; opět v poměru hlasů 50:0:15. Z podnětu Roberta Bezděka (ANO) tomu však předcházela obsáhlejší debata o pořizování zápisu nebo záznamu z jednání, který následně bude zveřejňován na webu.

Nové složení rady Středočeského kraje
- Petra Pecková, 45 let (za STAN): hejtmanka; vnější vztahy, bezpečnost, ICT a digitalizace
- Martin Kupka, 44 let (ODS): náměstek hejtmanky a radní pro dopravu-silniční infrastrukturu
- Petr Borecký, 47 let (za STAN): radní pro veřejnou dopravu
- Věslav Michalik, 57 let (STAN): radní pro finance a strategie
- Milan Vácha, 44 let (za STAN): radní pro vzdělání a sport
- Martin Hrabánek, 47 let (ODS): radní pro sociální věci
- Pavel Pavlík, 50 let (ODS): radní pro zdravotnictví
- Libor Lesák, 55 let (ODS): radní pro investice a majetek
- Jiří Snížek, 31 let, (Piráti): radní pro regionální rozvoj a územní plánování
- Jana Skopalíková, 27 let (Piráti): radní pro životní prostředí a zemědělství
- Jan Jakob, 37 let (TOP 09): radní pro kulturu, památky a cestovní ruch