Při křtu nechyběli ani členové autorského kolektivu: Václav Cílek, Martin Majer a Lukáš Falteisek, kteří čtenáře nejenom seznamují s významnými pozoruhodnostmi středočeského podzemí – ať už jde o jeskyně, či bývalé doly – ale také prostřednictvím kovů i dalších surovin dobývaných v minulosti pod zemí přibližují jak přírodní historii Českého masivu, tak i dějiny společnosti.

„Autorům se podařilo propojit svět lidí se světem přírody a našeho podzemí,“ ocenila hejtmanka, jež s uznáním hovoří o vysoké odbornosti textu, podaného však formou přístupnou široké veřejnosti – a přispívajícího tak k popularizaci tématu.

To je ostatně příznačné i pro předchozí čtveřici publikací připravených autorskými kolektivy vedenými geologem a klimatologem Cílkem, jež s finanční podporou Středočeského kraje vydalo nakladatelství Dokořán od roku 2015: Střední Brdy – hory uprostřed Čech, Křivoklátsko – příběh královského hvozdu, Voda a krajina a Žulové krajiny středních Čech.

Vydání prvních čtyř publikací kraj podpořil celkovou částkou 3,294 milionu korun; na tu nejnovější, právě pokřtěnou knížku o podzemí, přispěl částkou 857,5 tisíce. A nemá se jednat o poslední počin v této vydavatelské řadě: už nyní se hovoří o vydání knížky Krajem Joachima Barranda – a také o přípravě další publikace věnované vrchovině Džbán.

„I tentokrát děkuji všem autorům jednotlivých kapitol této vzácné knihy za to, že vložili další kamínek do mozaiky povědomí nás všech, jak vzácně rozmanitý je náš kraj a jak zajímavý život probíhá v jeho podzemí,“ prohlásila Jermanová při čtvrtečním křtu aktuální knihy, vynášejí podzemí na světlo prostřednictvím informací a fotografií na téměř 280 stranách. Ta je již v knihkupectvích k mání; doporučená cena činí 499 Kč.