Dotace jen na investice

Třebaže by pětice nemocnic, které fungují jako akciové společnosti stoprocentně vlastněné krajem, měla od kraje získat dohromady nejméně o sedm milionů korun více než letos, hromádky peněz budou rozděleny jinak. Zatímco v roce 2018 krajské nemocnice obdržely dohromady téměř 96 milionů korun dotací na provoz a 391 milion na investice, pro příští rok se počítá už jen s investicemi; součet nákladů na ty stěžejní se vyšplhal k půlmiliardě: na 494 milionů korun. Zajistit by tyto peníze měly rekonstrukce pavilonů; v Benešově pak pomoci k výstavbě rehabilitačního centra. A plány jsou i pro vzdálenější budoucnost; třeba mladoboleslavská nemocnice by jako sůl potřebovala parkovací dům.

Takzvané provozní dotace určené na krytí ztráty v hospodaření se nicméně mají stát minulostí, když se nyní hospodářskou situaci podařilo vcelku stabilizovat. „Chceme tlačit na to, aby si ředitelé nemocnic poradili,“ uvedla hejtmanka. „Očekávám, že to zkušení ředitelé zvládnou – a kdyby ne, že to včas řeknou,“ konstatovala. Připouští, že pokud by bylo zle, vedení kraje má připravené peníze, aby chod nemocnic nebyl ohrožen – avšak s tím, že sáhnout by se na ně mělo opravdu až v případě nouze. O detailech zástupci kraje s vedením nemocnic intenzivně jednají – a v lednu se Jermanová osobně chystá všechny krajské nemocnice objet a pohovořit s řediteli i zaměstnanci.

Zakázky budou společné

Úspory by měl slibovat třeba nově chystaný systém hromadných nákupů, kdy by jednotlivé nemocnice nevypisovaly zakázky samostatně jako dosud, ale prostřednictvím společných soutěží. Tenhle model se zatím rodí – přičemž ve hře ještě zůstává několik konceptů. Konkrétní varianty řešení systému centrálního zadávání zakázek připravuje vedení nemocnice v Kladně, připomněl radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti Robert Bezděk (ANO). Protože se počítá s tím, že by systém centrálních nákupů měl přetrvat i v dalším volebním období, má být ke konečnému rozhodování přivána i středočeská opozice.

Roli hraje blízkost Prahy

Důležité je, aby fakt, že představitelé kraje nepočítají s pokračováním provozních dotací, nepocítili pacienti, ale ani personál nemocnic. Právě jeho platy představují ve výdajích citelnou položku – přičemž šéfové nemocnic se shodují, že pokud se někde v okolí platy zvednou, musí reagovat také, aby své týmy udrželi. Tyhle poznatky už hejtmanství tlumočilo představitelům ministerstev zdravotnictví a financí s tím, že opatření, jak ve zdravotnictví řešit tyhle souvislosti poskytování benefitů k platu, by měla vymyslet vláda.

Personální nedostatek nicméně v rámci dosavadních jednání žádný z ředitelů středočeských oblastních nemocnic nehlásil jako problém, který by ho tížil úplně nejvíc. Blízkost Prahy zde hraje pozitivní roli, a tak se nedostatek lékařů nejeví tak akutní jako v příhraničních regionech. Na druhou stranu je třeba platy přizpůsobovat pražským poměrům – a také motivace mladých doktorů je náročnější: možnost uplatnění ve fakultní nemocnici představuje daleko větší lákadlo než nástup do nemocnice okresní.

Zřejmě největší personální problémy se aktuálně rýsují v kutnohorské nemocnici. Ta spadá pod kolínskou oblastní nemocnici, jejíž ředitel Petr Chudomel ohlásil, že v Kutné Hoře má být omezen provoz chirurgického oddělení a akutní operace se přesunou do Kolína. Vzešlo z toho napětí mezi městem a krajem, kvůli němuž se radní Bezděk osobně vypravil na úterní jednání kutnohorských zastupitelů. Nemocnici totiž město v minulosti darovalo kraji s tím, že rozsah poskytované péče zůstane zachován. Plánovanou změnou zůstala podle svých slov zaskočena i hejtmanka Jermanová.

Hospodářské výsledky oblastních nemocnic kraje

Benešov  Kladno  Kolín  Mladá Boleslav  Příbram  Celkově
2016  +1,14  -171,45  +5,21 -71,73  +2,64  -234,19
2017 +0,21 -52,63  +10,41 -3,21  +2,15  -43,06
2018  -4,48 -23,14 +16,10 +2,20  +1,22  -8,10


Údaje jsou v milionech korun. Pro rok 2018 se vztahují k 31. říjnu.

Zdroj: Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví


Vývoj dotací kraje pro oblastní nemocnice

Na provoz  Na investice
2016 209,94  129,05
2017  143,27 257,70
2018 95,87  391,04


Údaje jsou v milionech korun.

Zdroj: Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

Plánované velké investice v roce 2019

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: výstavba komplexního rehabilitačního centra (150 milionů korun)
- Oblastní nemocnice Kladno: rekonstrukce patologie, revitalizace kuchyně a závodní jídelny (90 milionů korun v roce 2019 + 30 milionů v roce 2020)
- Oblastní nemocnice Kolín: dokončení rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení (55 milionů korun)
- Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – Klaudiánova nemocnice: rekonstrukce pavilonů číslo 4 a 6 – oddělení následné lůžkové péče a rehabilitace, hematologický stacionář a nové odborné ambulance (135 milionů korun)
- Oblastní nemocnice Příbram: dokončení rekonstrukce monobloku D4, zahájení rekonstrukce pavilonu D2 (64 milionů korun)