Podezření na přímou souvislost onemocnění s činností v zaměstnání odbor hygieny práce loni v kraji prověřoval ve 157 případech – z čehož 99 bylo skutečně uznáno jako nemoc z povolání. Výraznou převahu měla nemoc vyvolávaná nákazou novým typem koronaviru, a to zejména ve zdravotnictví a u pracovníků sociální péče. Loni krajská hygienická stanice šetřila 80 takových případů, přičemž jako nemoc z povolání jich bylo uznáno 77.

Vysoký podíl prokázaných případů měla také necovidová onemocnění dýchacích cest, kdy se však jednalo jen o jednotky případů: z šesti šetřených pět potvrzených. Naopak nejnižší podíl uznaných případů se vztahuje k přetěžování horních končetin nadměrnou zátěží či vibracemi: z 60 šetřených jich bylo potvrzeno 13. V případě kožních onemocnění hygienici z 11 šetřených případů potvrdili čtyři – a v případě dopadů hluku prověřovali jeden případ, kdy podezření prokázáno nebylo.

Kolem Prahy je nemocí nejméně

Po zdravotnictví a sociální sféře spojovaných s covidem se z pohledu čísel jako „nejrizikovější“ jeví dlouhodobější působení v autoprůmyslu s 24 prošetřovanými (a šesti z nich uznanými) případy podezření na nemoci z povolání – a ve výrobě kovových konstrukcí s osmi (z nichž byly uznány dva). Po čtyřech případech se týkalo pracovníků výroby kovů (uznány všechny) a dopravy či skladování (uznány dva); tři pak výroby nekovových výrobků (uznány rovněž dva). Ostatních oborů činnosti se už týkaly pouze jednotlivé případy.

Nejvíce případů – jak těch prošetřovaných, tak následně i potvrzených – zaznamenali hygienici v rámci kraje na Kladensku, Mladoboleslavsku a Kutnohorsku. V četnosti případů dále ještě výrazněji „vyčnívají“ okresy Příbram, Beroun a Kolín. Naopak nejméně si lidé podle závěrů hygieniků poškodili v práci zdraví na Benešovsku – a potom na Nymbursku i v obou okresech obepínajících hlavní město. I přes výraznou převahu covidu-19 tedy neplatí, že by se do popředí dostaly vždy jen oblasti, kde se nacházejí ty největší nemocnice. Zcela bez šetření covidu zůstal pouze okres Praha-východ – a bez jeho uznání za nemoc z povolání pak ještě také Praha-západ.

Pochybení kolem biocidních přípravků

Prověřování pracovních podmínek pro účely posouzení nemocí z povolání byl však jen menší podíl z celkového počtu 866 kontrol, které loni ve středočeských firmách provedl odbor hygieny práce. Hygienici se také vracejí prověřovat podmínky na pracovištích, kde tato šetření prováděli v minulých letech. Dále se obzvlášť zaměřují na vybrané typy pracovišť – třeba na ta, kde se pracuje s chemikáliemi, či například kde běží výrobní linky (přičemž se nejen posuzuje jednostranná zátěž některých svalových skupin, ale i ergonomie pracovního místa nebo zátěž psychická). Nebo která se nacházejí ve skladových halách, v logistických areálech a bývalých zemědělských a průmyslových areálech s vysokou koncentrací námezdní síly; navíc se často jedná o agenturní pracovníky a působení v objektech, jež byly byly původně vybudovány k jinému účelu. Nejzávažnější odhalení hygiena v rámci těchto kontrol zjistila v oblasti nakládání s biocidními přípravky, a to v rámci prověřování přijatého podnětu. Opravdu zaznamenala nedostatky: týkaly se především označování těchto látek a jejich uvádění na trh bez oznámení ministerstvu zdravotnictví.

Hned 3225 kontrol ve firmách loni středočeští hygienici provedli v souvislosti s dohledem na dodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví nařízených kvůli omezování šíření koronaviru. Tato opatření se také podepsala na jiných typech kontrol na pracovištích: řada výrobních firem částečně utlumila činnost a zaměstnanci v administrativních pozicích se masivně přesouvali na home office. Vytratily tak třeba někdejší hádky mezi kolegy týkající se nastavení teploty v klimatizovaných prostorách, kdy účastníci těchto sporů v minulosti hledali oporu pro „svou pravdu“ i na hygieně.

Nemoci z povolání ve středních Čechách v roce 2021

Nemoc, původce onemocnění Šetřených případů Prokázaných případů
Onemocnění covid-19 80 77
Fyzická zátěž a vibrace – přetěžování horních končetin 60 13
Kožní onemocnění 11 4
Dýchací cesty, plíce, pohrudnice a pobřišnice 6 5
Hluk 1 0

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje