V rezervaci v bývalém vojenském prostoru nyní společně žijí všechny tři druhy velkých kopytníků Evropy – zubři, divocí koně a zpětně šlechtění pratuři. Už loni se je podařilo rozmnožit. Ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál účast hejtmanky velmi oceňuje. Připomněl, že Středočeský kraj je velmi důležitým partnerem – a byl vždycky: jak při zakládání rezervace, tak při jejím udržování a dalším rozvoji.

Třebaže rezervace zatím není cíleně propagována jako turistická destinace, přilákala už desítky tisíc návštěvníků. Navíc je – díky své poloze při okraji města Milovice – vyhledávanou rekreační oblastí pro místní obyvatele. Okolí pastvin také láká k vycházkám místní školky i školní třídy. Přijíždějí ovšem rovněž exkurze středoškoláků i studentů univerzit z České republiky i ze zahraničí – přičemž třeba studenti z Hluboké nad Vltavou dorazili také jako dobrovolníci – a poučení zde nevyhledávají jen oni. „Projekt unikátním způsobem spojuje ochranu přírody s rozvojem regionu. Jsme rádi, že toto řešení oslovilo také představitele krajů a měst z jiných částí České republiky, kteří se sem jezdí inspirovat a plánují podporovat vznik podobných rezervací," uvedl Dostál.

Netají svou hrdost v souvislosti s tím, čeho se už podařilo dosáhnout. Na projektu návratu a ochrany velkých kopytníků spolupracuje ochranářská organizace Česká krajina s akademickými a univerzitními pracovišti nejen v hlavním městě, ale i v Českých Budějovicích a v Brně.