Tohle sdělení už zasvěceným mnohé napoví: nejspíš bylo třeba řešit problém s nestabilní tlakovou láhví. Přesně tak to skutečně bylo, avšak nejednalo se o tlakovou láhev rozžhavenou požárem, jak by snad leckdo předpokládal. Šlo o závadu, přičemž se hasiči vrátili na místo, kde už v rámci technické pomoci asistovali v týdnu. Vydali se zkontrolovat tlakovou láhev s acetylenem, která měla poškozený vypouštěcí ventil. Při předchozím zásahu byla uložena do vody.

„Vzhledem k tomu, že v láhvi docházelo k chemické reakci, při níž stoupala teplota, bylo nakonec rozhodnuto, že bude nutné láhev prostřelit za pomoci policejních odstřelovačů,“ přiblížil situaci mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. S tím, že ve spolupráci se stavební firmou nachystaly zasahující jednotky velkoobjemový kontejner, do kterého přemístili tlakovou láhev z vody. Připravily tam i provizorní monitory, tedy dvě napevno umístěné proudnice, připevněné k transportní paletě a nepotřebující lidskou obsluhu.

Pak se svého úkolu mohli ujmout policejní odstřelovači. Ti z bezpečné vzdálenosti vypálili – a to naráz ze tří pušek. „Prostřelením ocelového pláště došlo k uvolnění tlaku v láhvi,“ vysvětlil Svoboda smysl tohoto kroku. „Hasiči následně pomocí monitorů vytvořili vodní mlhu ke snížení koncentrace unikajícího plynu,“ doplnil, že další rizika eliminovalo skrápění vodou.

Zdroj: Youtube
Ilustrační foto.
Vyzrát na černé ubytovny se leckdy příliš nedaří
Ilustrační foto.
Žloutenka číhá na příležitost až padesát dnů