Dnešní velvarští se ale začali k tradici hrdě hlásit a razí tvrdovaječnictví jako zásadní světnázor, spočívající ve schopnosti vysvětlit si rozličná nařízení po svém a lépe, což začíná být v dnešním světě stále užitečnější. Ve Velvarech proto začala být vařená vejce oslavována. Na místním slovutném rynku se pravidelně konají týden před Velikonocemi největší zemské vaječné slavnosti takzvané Vajíčkobraní. To i letos nabídne poctivý řemeslný trh, ukázky dobových zvyků, bohatý doprovodný program a spoustu vajíčkové zábavy. Vyvrcholením slavností bude i letos odchod statných vejconošů s nůšemi plnými velvarských vajec na noční pochod směrem ku Praze.

Ačkoli se cesta koná v obnovené tradici teprve potřetí, myšlenka tvrdovajčnictví již strhává i okolní obce a k pochodu se houfně přidávají další starostové. K noční pouti podél Vltavy se může připojit každý bez rozdílu věku, pohlaví i vyznání, podmínkou je slušivý oblek a nůše plná velvarských vařených vajec.

"Vejce budou předána jako vždy řediteli Muzea Karlova mostu panu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému, aby je využil při opravách mostu. Při předání budou v Muzeu Karlova mostu připomenuty některé zapomenuté lidové zvyky a zvykové předměty budou následně vystaveny do 30. dubna 2018 v expozici muzea. Na prezentaci těchto zvyků se podílí Národopisné oddělení Národního Muzea v Praze.
Všichni jsou srdečně zváni na Velvarské Vajíčkobraní i na vaječné setkání v Muzeu Karlova Mostu," dodává starosta Velvar Radim Wolák.

PROGRAM:

NEDĚLE 25. BŘEZNA

9:00 – 17:00 Vajíčkobraní Velvary, zemské vajíčkové slavnosti, hlavní náměstí

16:00 - Cesta pěšky do Prahy z Velvar s nákladem vajec natvrdo pro Karlův most. V čele průvodu starosta města Velvar a člen velvarského spolku Natvrdlí, Radim Wolák

PONDĚLÍ 26. BŘEZNA

v pravé poledne – Praha, Karlův most

12:00 Příchod Velvarských s dodávkou vajec natvrdo pro stavbu Karlova mostu k Malostranské mostecké věži

12:20 Předání vajec natvrdo do Muzea Karlova mostu. Starosta Velvar slavnostně předá vejce natvrdo řediteli Muzea Karlova mostu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému.

12:30 Oživení lidových zvyků 2. pol. 19. st. v Muzeu Karlova mostu (zvyky k oslavě hojnosti, bohaté úrody a rodinné pospolitosti)