Milovická rezervace několik přírůstků již v minulém roce poskytla do dalších chovů. „Mláďata odchovaná u nás se stala součástí stád v Nizozemí i České republice,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina. „Zubr evropský patří mezi živočišné druhy, které člověk téměř vyhubil. Největšího suchozemského savce Evropy se podařilo zachránit jen s vynaložením maximálního úsilí ochranářských organizací, zoologických zahrad a vědců. Jsme rádi, že jsme k ochraně zubrů mohli rovněž výrazně přispět,“ doplnil Dalibor Dostál.

Na sklonku roku 2015 přijelo do bývalého vojenského prostoru Milovice osm zubrů. Sedm samic a krátce po nich jeden býk pocházejí z několika polských rezervací. V roce 2017 k nim přibyla skupina pěti samic z Bělověžského pralesa. Stádo pak doplnila i zvířata z Národního parku Zuid Kennemerland v Nizozemí nebo ze Zoo Tábor.

Podle posledního vydání plemenné knihy zubra evropského z roku 2019 žije na světě jen deset stád těchto kopytníků čítající více než 30 jedinců, které nejsou přímo ve volné přírodě. „Většinou jde o polodivoká stáda obývající rozsáhlé pastevní rezervace jako v Milovicích, jen jedno dvě z těchto stád žije na menších oplocených pastvinách. Největší polodivoké stádo čítající přes 85 zubrů žije v bývalém vojenském prostoru Döberitzer Heide u Berlína, kde zubři obývají více než 1860 hektarů,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.