Vzduchem létají ostrá slova provázená částkami ve výši kolem 70 milionů, o které by někdejšímu nájemci měl kraj zaplatit více, nebo méně. Na určení konkrétní sumy, jejíž uhrazení by mělo udělat tečku za letitými spory, má dojít až v příštím roce.

Desítky milionů za zbourané objekty

Středočeský kraj chystá vypořádání s firmou Mladá RP, jíž v roce 2010 pronajal pozemky u Milovic pro zřízení fotovoltaické elektrárny (jež vybudována nebyla) a následně, ještě v minulém volebním období v roce 2016, nájemní smlouvu vypověděl. S argumentem, že nájemce přestal plnit svůj závazek: zajistit bourání nevyužitelných objektů, jež na místě zbyly po odchodu sovětských vojsk v roce 1991.

Následovaly soudní tahanice. Ty se podařilo ukončit až letos díky vyjednávání radního s právnickým vzděláním i praxí Roberta Bezděka (ANO) s bývalým nájemcem – tenhle pokrok chválí i opozice – a nyní přichází řeč na peníze. V právnické řeči se řeší takzvané bezdůvodné obohacení.

Za likvidaci části objektů po sovětské armádě má kraj firmě platit. I když jsou k dispozici znalecká vyjádření, o částce zastupitelé vzrušeně debatují. Má to být hodně nad sto milionů, nebo hodně pod sto? Při různých výpočtech totiž vycházejí odlišné částky; rozdíl je kolem 70 milionů.

Zatímco z posudku znalce, kterého kraj vybral výběrový řízením (a následně se jeho posudek ještě porovnával s výhradami oponenta), vyplynulo, že za bourací práce a likvidaci suti má kraj doplatit 125,384 milionu korun (a to bez daně z přidané hodnoty; záležitosti kolem DPH se ještě řeší s daňovým poradcem). Opozičník Věslav Michalik (STAN) však podle podkladů znalce dospěl k částce 57,464 milionu korun. Rozdíl obou výpočtů tedy dosahuje bezmála 68 milionů.

Výši bezdůvodného obohacení počítá jiným způsobem – a hlavně je prý třeba odečíst desítky milionů za odvoz suti a její uložení na skládce, když si bývalý nájemce suť kdysi dodatkem ke smlouvě kopil za symbolickou korunu; to je však právně sporné…

Také třeba Michael Pánek (ODS) se zkušeností z vlastní stavební firmy míní, že se částky musí počítat jinak, než určil znalec podle rozpočtových cen roku 2016; shodně s Michalikem volá po uplatnění cen tržních; v místě a čase obvyklých. Nižších.

Bude v lednu panovat shoda?

Původně měli krajští zastupitelé schvalovat vyplacení peněz za bezdůvodné obohacení již letos, horký brambor se ale překulí do příštího roku. Krajští politici budou dál konzultovat, k věci se uspořádá vysvětlující setkání – a rozhodnutí o úhradě konkrétní částky by mělo padnout na lednovém jednání. Do té doby se krajští radní podle Bezděkova návrhu mají vypořádat se vznesenými připomínkami.

To, že situaci je třeba řešit, připouští za opoziční ODS Martin Kupka. „Pro nás je důležité prostor odblokovat, aby se mohl konečně smysluplně využívat,“ konstatoval. Předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Havlíček nicméně neváhá hledat viníka – přičemž připomíná, že on z opozičních lavic kritizoval už v roce 2010 jednání o pronájmu. „Je potřeba stále opakovat, že za touto smlouvou stáli za dob Davida Ratha a Marcela Chládka sociální demokraté a komunisté,“ prohlásil Havlíček.

Michalik mimo jiné považuje za nešťastné uzavření smlouvy o dílo v rámci nájemní smlouvy. Ta totiž stanovila, že dlouhodobé nájemné zaplatí Mladá RP zčásti v penězích – předem a v hotovosti – a část si odpracuje: právě zajištěním bourání. Přímo práce zadat firmě, jež je zajišťovala pro společnost Mladá RP (a prý mezi nimi panují spory kolem úhrady) by podle něj přišlo mnohem levněji.

Co zaznělo v debatě zastupitelů

- Robert Bezděk (ANO): K této věci jsme 14. listopadu připravili seminář pro zastupitele. Zúčastnila se jen malá část. Z řad opozice pouze dva zastupitelé.

- Martin Kupka (ODS): Mohu se trochu podivovat nad tím, že aktuální znalecký posudek vyšel zhruba v těch parametrech, jak vedení kraje dopředu odhadovalo.

- Věslav Michalik (STAN): V insolvenčním návrhu na společnost Mladá RP je náhrada za provedené demoliční práce 72,5 milionu korun; to považuji za reálnou hodnotu provedených prací. Částka vyčíslená znalcem, celkem 197,214 milionu korun, je příliš vysoká.

- Michael Pánek (ODS): Varianta znalce by měla být v tom, že bývalý nájemce tu suť pouze nadrtí a nechá nám ji tam; ne že mu to zaplatíme a pak se rozhodneme, že ji koupíme, až bude potřeba na zpevnění cest.

- Věslav Michalik (STAN): Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí jsme se v dubnu vzdali možnosti, že by to skončilo nulou; teď jsme v situaci, že něco zaplatit musíme. Morálně je hodně divoké, že máme někomu platit za to, co on sám nezaplatil dodavateli prací.

- Robert Bezděk (ANO): Ne vše, co se v minulosti dělalo ze strany Středočeského kraje, bylo v souladu se zákonem. Loni v prosinci jsme si nechali advokátní kanceláří vypracovat posudky – a i ta, co nás zastupovala v soudních řízeních, řekla, že není schopna garantovat nám úspěch.

Zdroj: jednání krajského zastupitelstva; tyto výroky vesměs vyvolaly nesouhlasné reakce