„Celková uzávěra dálnice D0 bude probíhat od sobotní 18. hodiny do pondělí desáté dopolední,“ konstatoval. „Provoz bude veden v režimu 1+1 po kolektoru, tedy provizorní komunikaci, v místě záboru staveniště,“ upřesnil.

Připomněl, že osazení nosníků umožňoval postup prací už o dva týdny dříve – záměrně byl však vybrán první červencový víkend, na který navazuje státní svátek připomínající památku Jana Husa. „Termín uzávěry byl vybrán s ohledem na nejnižší dopravní zatížení v době prodlouženého víkendu,“ vysvětlil Buček. Bez velkého přehánění tak lze konstatovat, že výběr přesného data prací ovlivnil termín Husova upálení v 15. století.

Rekonstrukce mimoúrovňového křížení MUK 16 Slivenec včetně prací na mostě přes dálniční těleso Pražského okruhu, jejíž hodnota dosahuje 68,49 milionu korun, běží od jara – a zatím v souladu s harmonogramem.

„Hotová je celá spodní stavba (základy, podpěry), montáž ocelových nosníků krajních polí – a před námi je momentálně zásadní fáze, a to montáž ocelových nosníků středního pole mostu,“ uvedl Buček k postupu prací. „Ta je také důvodem uzavření dálnice v tomto místě,“ poznamenal.

Připomněl také aktuální zúžení na dalších místech Pražského okruhu, a to mezi obcemi Modletice a Herink na Praze-východ a podél Jesenice na Praze-západ. V jízdním pásu směrem „k letišti“, tedy k dálnici D5, se staví konstrukce pro úsekové měření rychlosti. „V těchto místech je omezení a doprava je svedena do dvou provizorních jízdních pruhů. Ukončení těchto dvou omezení bude rovněž v pondělí, a to do sedmé hodiny,“ poznamenal Buček.