Vzájemné výhody

Samotné memorandum vlastně nepřináší žádnou velkou revoluci. Vzájemná součinnost partnerů – Letiště Praha, České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, turistické agentury hlavního města PCT a Středočeského kraje – už existovala. Nově však přímo vybízí k užšímu sepětí v úsilí o lákání movité klientely a ve snaze přimět tyto návštěvníky k delším pobytům.

K tomu každý z partnerů může svým dílem přispět. „Každý má přidanou hodnotu,“ zdůraznila ředitelka CzechTourismu Monika Palatková. Zároveň každý může využít výhod, které nabízejí ostatní. Třeba letiště jedná se zahraničními aeroliniemi o nových přímých spojích. Nadějně se nyní rýsuje Hongkong, ale vyjít by mohly třeba i Bangkok, Dillí, Tchaj-pej či Tokio. Je při tom významným argumentem, jestliže může poukázat na rozvinutou síť služeb v oblasti cestovního ruchu – a rovněž na to, že návštěvníky nečeká pouze atraktivní centrum Prahy, ale spoustu lákadel mohou nabídnout i okrajové části metropole a širší okolí. Právě ty oblasti, v nichž chce rozvoj cestovního ruchu podporovat jak hlavní město, tak Středočeský kraj – a CzechTourism se k tomu snaží přispět. Třeba i tím, že pozve k poznávací návštěvě aktivní uživatele sociálních sítí, jejichž internetové příspěvky sleduje velké množství followerů – a ti pak svými fotkami a zážitky udělají propagaci s takovým dopadem, jaký by neměly ani ty nejvydařenější reklamy.

Vydělávat i ušetřit

Memorandum nicméně hovoří i o využívání tradičních forem propagace; třeba o společné účasti na odborných akcích zaměřených na cestovní ruch a leteckou dopravu (například na veletrzích nebo festivalech). Podle slov středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) prostě jde o to využívat všech možností k co nejlepšímu představení kraje. „Prezentovat jeho kuriozity, památky a krásy,“ uvedla Jermanová při podpisu memoranda.

Hlavní cíl je podle jejích slov jasný: především získat a udržet zejména bonitní turistickou klientelu. Přimět ji k tomu, aby v regionu strávila delší dobu, navštěvovala památky a využívala zařízení poskytující turistické služby – a tudíž přinášela do regionu výdělek.
Peníze by nově rozšiřovaná spolupráce měla nejenom přinášet, ale i spořit, naznačil Slepička z PCT. „Memorandum vítáme jako první krok k práci na společné jednotné strategii. Ta nám nejen ušetří finance vydávané na marketingové aktivity, ale především vytváří jedinečný prostor pro sdílení zkušeností a intelektuálního kapitálu,“ připomněl.