Žádosti jednotlivých radnic posuzovali členové hodnoticí komise, kteří podle předem stanovených kritérií přidělovali body v internetové aplikaci. To umožnilo stanovit pořadí žadatelů, vysvětlil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Připouští, že zájem převýšil částku vyčleněnou na tento program – ne na všechny uchazeče se tudíž dostalo v plné výši.

Nejvyšší navrhované dotace jsou dvoumilionové, nejnižší mírně převyšuje částku 800 tisíc korun.

Návrh rozdělení dotace ze Středočeského fondu životního prostředí na vodovody a kanalizace
Žadatel Okres Projekt Navrhovaná dotace (v Kč)
Netvořice Benešov Výtlačný řad do stávajícího vodojemu Netvořice 2 000 000
Velenice Nymburk Přípojky ke splaškové kanalizaci 2 000 000
Červené Pečky Kolín Vodovod Červené Pečky – Dobešovice 2 000 000
Cítov Mělník Daminěves – úpravna vody 2 000 000
Žďár Mladá Boleslav Kanalizace Doubrava střed 2 000 000
Psáře Benešov Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Psáře - 1. etapa 2 000 000
Dřínov Kladno Dřínov, Drhkov Vodovod 2 000 000
Vlastějovice Kutná Hora Vodovod Vlastějovice I. etapa 2 000 000
Klášter Hradiště nad Jizerou Mladá Boleslav Klášter Hradiště nad Jizerou – rozšíření kanalizace na parcele 252/4 1 999 307
Loket Benešov Vodovod Bezděkov 1 980 000
Církvice Kutná Hora Optimalizace podtlakové stanice Církvice - I. etapa 1 700 000
Šlapanice Kladno Nový vodovod v obci Šlapanice 1 550 000
Vracovice Benešov Vodovod Vracovice 1 000 000
Okřínek Nymburk Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce 959 783
Ratměřice Benešov Novostavba automatické tlakové vodovodní stanice 810 910

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje