V souvislosti s koronavirem organizátoři v kraji předčasně ukončili jednu akci, a to kvůli onemocnění covid-19 u jednoho z dětí. Výskyt nového typu koronaviru však hygieniky zaměstnal častěji; podle slov Tomicové řešili mimořádné události na Mladoboleslavsku, Kolínsku, Kutnohorsku a Benešovsku. „Ve většině případů se onemocnění projevilo u fyzické osoby činné při akci nebo u dítěte až po skončení akce,“ připomněla ředitelka.

K polovině srpna organizátoři nahlásili hygienikům celkem táborových 308 akcí s 26 756 zúčastněnými dětmi. Hygienici zatím provedli celkem 136 kontrol, z nichž 13 bylo samostatně zacíleno na stravování. Ze 14 odhalených závad se čtyři týkaly zásobování pitnou vodou. Konkrétně šlo o mírné zhoršení její kvality po stránce mikrobiologické, odhalené laboratorními rozbory odebraných vzorků. Provozovatelé reagovali okamžitě: neprodleně zajistili náhradní zdroj a postarali se o dezinfekci studny.

Další odhalené nedostatky už se neobešly bez ukládání pokut. V jednom případě se týkaly nesplnění povinnosti akci nahlásit, hned třikrát se objevily problémy spojené s jídlem. Po dvou pochybeních se týkalo zdravotního zabezpečení a zdravotní dokumentace (jak dětí, tak dospělých). Vždy v jednom případě také organizátoři dobře nevyřešili ubytování dětí či podmínky pro jejich osobní hygienu.