Připraveno k rozdělení je nyní 37,6 milionu. Předpokládá se však, že ještě nějaký milion přibude – a mohlo by jich být hned deset, jak očekává náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) – v rámci rozdělování zůstatku hospodaření kraje v roce 2020. O krajské dotace mohou zájemci žádat za měsíc: konkrétně od 3. do 13. května.

Podpora akcí i „na činnost“

Jestliže se změněná pravidla poskytování krajských dotací snaží reagovat na postižení kulturního života koronavirovou pandemií, patří k novinkám letošního roku podpora amatérské činnosti, kdy z krajských dotací bude možné uhradit až polovinu nákladů na fungování organizace, jejíž působení je založeno na dobrovolnické bázi, připomněl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švenda (Spojenci/TOP 09). To při jednání krajského zastupitelstva pochvalně kvitoval z opozičních lavic někdejší radní Robert Bezděk (ANO). „My (míněno vedení kraje v minulém volebním období) jsme byli kritizováni, že činnost podporujeme v rámci fondu hejtmanky. Nyní od tohoto nesystémového řešení upouštíme a začínáme podporovat činnost v rámci fondu kultury a obnovy památek,“ konstatoval.

Pravidla přinášejí novinky

Nejnižší částka, 1,6 milionu korun, je určena k rozdělení pro takzvané základní knihovny (veřejné knihovny se všeobecným zaměřením). Podpora by se v jejich případě měla týkat především technického vybavení pro práci s veřejností, zpřístupnění knihovnických databází veřejnosti přes internet a vybavení výpočetní nebo audiovizuální technikou, sdělila deníku Helena Frintová z krajského úřadu.

Podporu kultury má umožnit 11 připravených milionů. K tradičním dotacím pro pořadatele konkrétních akcí nově přibyla možnost spolků, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů žádat o příplatek na náklady spojené s pravidelnou činností (například na nájem prostor nebo údržbu webových stránek). Ty se nezmenšily, i když organizace nemají možnost vydělávat si na ně pořádáním akcí.

Na podporu obnovy památek je nyní vyčleněno 25 milionů – právě tato částka by se ale podle náměstka hejtmanky Michalika ještě mohla navyšovat. Žádat o dotace mohou jak majitelé kulturních památek, tak ti, kteří se starají o takzvané památky se společenským využitím (takové, které slouží ke spolkovému životu, setkávání místních komunit a pořádání veřejných akcí). „Tematické zadání Obnova kulturních památek bude nově přijímat i žádosti o podporu při přípravě obnovy, například na zpracování stavebně historických nebo restaurátorských průzkumů – s podmínkou závazku zahájení akcí obnovy do pěti let,“ upozornila Frintová na další z novinek.