Opravovalo se na celém území kraje; v rámci všech cestmistrovství. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje kladla při plánování oprav důraz především na velkoplošné výspravy. Asfaltové vrstvy byly odfrézovány, pak došlo na sanaci podkladových vrstev a pokládku nového povrchu vozovky (tedy vlastní obrusné vrstvy); nechyběla ani obnova dopravního značení.

„Opravy si vyžádaly celkem 230 milionů korun,“ uvedla hejtmanka s tím, že tyto finanční prostředky pocházejí z krajského rozpočtu. Její údaje jistě vyvolají pozornost opozice z řad ODS a STAN. Někteří z jejích představitelů dlouhodobě sledují, zda kraj za opravy silnic platí rozumné peníze a zda za vynaložené finance odstává dobrou práci; zajímá je tedy, jak krajská správa silnic vybírá dodavatele, jak kontroluje jejich práci i jak dílo přebírá. Zatímco opozice nešetří kritikou, Jermanová činnost silničářů chválí. Krajská správa silnic přitom není čímsi jako obrovskými technickými službami disponujícími řadou strojů i pracovníků rozličných profesí. V podstatě jde o kanceláře, jejichž osazenstvo zajišťuje investorskou přípravu jednotlivých staveb a najímání specializovaných firem, jimž se jednotlivé práce zadávají.

Většina naplánovaných oprav je již hotova – nicméně několik z nich se ještě chystá. Krajští silničáři vysvětlují, že důvodem je složitá koordinace s dalšími stavbami prováděnými jinými investory (například obcemi, které se starají o místní komunikace, nebo Ředitelstvím silnic a dálnic, jež má zase na starosti mimo jiné silnice I. třídy). Ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák vysvětlil, že práce je třeba naplánovat tak, aby řidiči nebyli kvůli souběhu staveb vystaveni zbytečným komplikacím. Podobně mluví i politici: práce, jež jsou spojeny s dopravními omezeními (a tedy s uzavírkami, objížďkami a kolonami přinášejícími někdy i dosti citelné zdržení v zácpách), je třeba plánovat tak, aby kraj zůstával co nejlépe průjezdný.

Na zatím odkládané práce se ale nezapomene, ujišťuje Dvořák. „Tyto ojedinělé stavby budou realizovány v nejbližší možné době, respektive po skončení dopravně inženýrských omezení souvisejících s jinými stavbami,“ konstatoval v pondělí.