Počítá se s tím, že přístaviště sloužící i velkým lodím by vzniklo na pravé – staroboleslavské – straně řeky. Konkrétně na pravém břehu horního plavebního kanálu v říčním kilometru 865,52 – 856,63 a ve zdrži jezu Brandýs nad Labem nad plavební komorou.

Nové přístaviště má navazovat na dosavadní stání pro lodě – na štětovnicovou stěnu s vysokovodními vyvazovacími prvky, jež umožňují bezpečné vyvazování plavidel za povodňových stavů, vysvětluje náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblast životního prostředí a zemědělství. Tato stěna se má prodloužit. „Projekt budoucího stání využívá její část na návodním konci v délce 53,5 metru, na niž směrově i výškově navazuje nová zeď o délce 51,5 metru,“ přiblížil, jakým způsobem má vzniknout přístavní hrana o celkové délce 105 metrů. Tam pak má být možné vyvázat plavidlo až o rozměrech 84 x 11,5 metru a výtlaku do 1200 tun – což už je na řece skutečně úctyhodný šíf.

Budování přístavišť pro osobní lodě na Labi je rozsáhlejší projekt, v jehož rámci by měly řeku ozdobit jako korálky navlečené na šňůře. Sloužit mají především rekreační plavbě – s tím, že společně s dalšími projekty (modernizacemi plavebních komor, ale třeba i s Labskou stezkou pro cyklisty) podpoří rozmach cestovního ruchu v okolí řeky.

V tomto případě se počítá nejen s vybudováním samotného přístaviště včetně prohloubení koryta, ale také s úpravou okolní plochy, kde se má objevit i odpočívadlo pro cestující. „Stání bude osvětleno a monitorováno kamerovým systémem s bezdrátovým přenosem dat – a chybět nebude ani sloupek pro napájení plavidel elektrickou energií,“ připomněla další podrobnosti Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Pro pěší bude stání dostupné po stávající pobřežní komunikaci,“ doplnila.

Hovořit o termínu, kdy se tohle vše má stát skutečností, že zatím předčasné.