Jedna v obci na Příbramsku a dvě z měst v blízkém okolí metropole: Kamýk nad Vltavou, Úvaly a Jílové u Prahy. Srovnatelné postavení obou pohlaví se posuzuje ze dvou hledisek: jednak směrem „dovnitř“, tedy ve vztahu k zaměstnancům a zaměstnankyním působícím přímo na úřadě, jednak vzhledem k obyvatelstvu žijícímu v daném územně správním celku.

Letošní ročník soutěže organizované ministerstvem vnitra společně s Institutem pro veřejnou správu a Úřadem vlády ČR byl uzavřen v rámci programu konference Bezpečnost ve veřejném prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů. Na hejtmanství se přitom očekávalo předem, že, jak říkají sportovci, by to mohlo cinknout – tedy dostavit se nějaký medailový úspěch.

Jednak se na krajském úřadu dlouhodobě rozvíjejí antidiskriminační programy i školení a projekty mající napomáhat sladění pracovního a rodinného života – oblíbená je například možnost využívat pružnou pracovní dobu – a jednak o tom, že se na tomto poli skutečně podařilo dosáhnout úspěchů, svědčil úspěch v podobně zaměřeném hodnocení Půl na půl (na něž vlastně nynější akce Úřad na cestě k rovnosti navazuje) s posledními výsledky vyhlašovanými před rokem; loni v listopadu. Tehdy krajský úřad v republikovém srovnání rovněž bral pomyslné stříbro. Mimochodem – i loni ve své kategorii bodoval nyní rovněž oceněný Obecní úřad v Kamýku nad Vltavou.

Do letošního ročníku soutěže se v rámci republiky přihlásilo 54 účastníků: z toho pět krajských úřadů, 15 obcí I. typu, 10 obcí II. typu (s pověřenými obecními úřady) a 24 obcí III. typu (s rozšířenou působností). Střední Čechy reprezentovalo vedle krajského úřadu ještě šest radnic; dvě v obcích a čtyři z měst. Ocenění se z nich dočkaly tři.