První červnová středa, kdy začne od devíti hodin, je zdánlivě ještě daleko, avšak kraj upozorňuje, že čas plánovat účast je už nyní. Účastníků se do sálu nevejde více než 120, a tak Krajský úřad Středočeského kraje nabízí na svém webu registrační formulář; ten je třeba využít s předstihem. Že je to opravdu na místě, ukázal v minulosti třeba zájem o seminář pro lesníky ke kůrovci, pořádaný na stejném místě.

Na seminář jsou zváni především uživatelé honiteb, tedy myslivci – a případně zástupci veřejné správy; přijít však mohou i další zájemci o myslivost a ochranu přírody. K tématům, o nichž bude řeč, patří vztah myslivců a přírody či pohledy myslivců a zemědělců na obdělávanou půdu i ekologie zajíce polního v zemědělské krajině. Zazní i podrobné informace o finančních příspěvcích na vybrané myslivecké činnosti nebo o možnostech získání peněz na výsadbu stromů do volné krajiny.