Důvodů k tomu je mnoho. Například odborná pracovnice Lenka Škvorová potvrdila, že jako pracovnice organizace financované z veřejných peněz benešovských daňových poplatníků, musela podepsat doložku o mlčenlivosti. Současnou situaci v muzeu popisuje jako jeden velký zmatek.

„Muzeum nemá žádnou koncepci, exponáty ředitel nakupuje podle toho, co se mu právě v ten okamžik líbí," tvrdí Lenka Škvorová a poukazuje při tom i na stoh akvarelů Vladimíra Cidlinského. Ten zemřel v roce 2013 a dodnes není jeho umělecká pozůstalost muzejně zpracována.

To, že by se Muzeum umění a designu nepracovalo koncepčně, ale jeho ředitel Tomáš Fassati odmítá. „Od založení má muzeum koncepci, která se každých pět let aktualizuje," uvedl ředitel. „Sbírky se zakládají na desítky let a ty se nedají dělat zmatečně. Benešovská sbírka designu má velice propracovanou koncepci, s níž jsme uspěli i u odborníků," tvrdí Fassati.

Nesourodá směsice

Za uplynulá léta Muzeum umění a designu nashromáždilo přes 13 tisíc sbírkových předmětů a dalších tisíce věcí, které evidovalo jako didaktické pomůcky. Za to vše utratilo miliony korun. Jen v loňském roce to bylo 900 tisíc za předměty do sbírek a dalších 200 tisíc za vydávání vlastních publikací.

Kromě skutečně uměleckých předmětů, jako jsou obrazy nebo fotografie, lze v muzeu najít nesourodou směsici dalších věcí - nářadí, hračky, posilovací stroje, autosedačky, obaly od nápojů a potravin, nábytek, nádobí, různé druhy informačních tabulí a mnoho dalších věcí včetně množství odborné literatury.

Uzavření sbírek

Do věci se vložila současná provozní ředitelka muzea Jaroslava Balleková Švárová. Ta již městu předložila svou koncepci a město s ní souhlasilo. Věci se daly do pohybu. Po pondělní po poradě s vedením Benešova muzeum sbírky uzavřelo. Jako důvod uvedlo „úklid a přesun věcí do depozitářů". V současné době jsou totiž předměty roztroušené i po chodbách.

Podle domluvy s ředitelem a místostarostkou Natašou Brukovou zahájila Jaroslava Balleková práci na zpřístupnění alespoň místností depozitáře. „Snažila jsem se běh věcí urychlit, ale to se mi v součinnosti s panem ředitelem nedařilo. Proto jsem o pomoc požádala místostarostku Natašu Brukovou," uvedla Jaroslava Balleková.

Dluh muzeu

Za situaci v muzeu, které se více než na dějiny Benešova soustředí na tvary a materiály, nese odpovědnost i předešlé vedení města. „Situaci v muzeu znám, viděl jsem to tam," přiznal bývalý starosta Jaroslav Hlavnička.

Zároveň ale připomněl, že v roce 2015 z muzea město udělalo příspěvkovou organizaci s cílem, aby se postarala o koncepci a správné fungování. Na kontrolu plnění zadání, ale tehdejší vedení už čas nedostalo a bylo odvoláno.

Dluh muzeu vidí i současný starosta Benešova Petr Hostek. Ten chce problém vyřešit co nejrychleji. Muzeum umění a designu proto čeká hloubkový audit. „Reakce, které kolem muzea vznikají, jsou sice neadekvátní, ale zavinili jsme si je sami," připustil starosta.

„Postupovali jsme nesystémově bez rady města. Proto na radě 1. února místostarostka předloží systémové řešení situace v muzeu. Musíme dát do souladu uměleckou provozní část s ekonomickou," vysvětlil starosta Benešova.

Čtěte také: Celé Národní muzeum bude po opravě přístupné do půlky roku 2020