O poskytnutí peněz v rámci inovačního programu schváleného středočeskými zastupiteli rozhodli krajští radní. Celkově školy předložily 73 návrhů projektů – a podpory se dočkalo devět desetin.

K nejčastějším záměrům patří pořízení 3D tiskáren, specializovaných počítačových programů (ať už jde o konstrukční software – či třeba Corinth pro podporu výuky přírodovědných předmětů díky využití 3D modelů), nákup robotických stavebnic či vybavení nebo vybavení laboratoří s rozmanitým zaměřením (například chemických nebo přírodovědných). Školy ale uspěly nejen s takto odborně zaměřenými plány: podpory se dočkaly i záměry budovat pro zatraktivnění výuky venkovní učebny nebo modernizovat jazykové učebny proměnou na multimediální pracoviště.

Velmi aktivní byly školy z Příbrami, kde jich své projekty předložilo šest, a Kolín s pěti, připomněl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Upozorňuje například na plány Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Příbrami, která za částku 3,3 milionu korun chystá upgrade konstrukčního strojírenského programu SolidWorks, pořídí robotickou ruku i 3D tiskárny pro jednotlivé obory a modernizací učeben informačních a komunikačních technologií vylepší svá síťová zařízení i kybernetickou bezpečnost. Gymnázium Joachima Barranda v Berouně zase za 2,41 milionu vybaví počítačovou laboratoř přírodovědných předmětů, nakoupí laboratorní měřidla, meteostanici, interaktivní tabuli i s projekční technikou a 3D tiskárnu.

Existují ale i méně nákladné projekty. Třeba Integrovaná střední škola v Mladé Boleslavi pořídí za 250 tisíc televizní studio, jen o něco vyšší částku bude potřebovat zdravotnická škola v Berouně na pořízení školních sad programovatelných minirobotů Ozobot Evo, robotických stavebnic Lego Mindstorms EV3 Education a webové aplikace Techambition pro výuku matematiky od druhého stupně základní školy až po maturitu; tyto pomůcky jí umožní ozvláštnit výuku právě matematiky a počítačových předmětů. Úplně nejvyšší sumu naopak krajští radní přiklepli Střední škole designu v Lysé nad Labem, jež se zaměřuje na grafický design, oděvní design, design interiéru i produkční činnost v umění či reklamě. Dostane 8,4 milionu, aby mohla pořídit dvě studia pro polytechnické vzdělávání: fotoateliér a modelovnu pro práci s hlínou, modelování prostorových objektů a 3D tisk. „Je skvělé vidět zájem škol o inovace v oblasti výuky,“ chválí radní Vácha. Právě to je podle něj cesta k moderním školám s perspektivními obory, z nichž budou odcházet konkurenceschopní absolventi mající dobré uplatnění na trhu práce.

Schválené krajské podpory představují první část z rozdělování 100milionového balíku peněz na podporu inovací v krajem zřizovaných středních školách, jehož poskytnutí schválili středočeští zastupitelé v únoru. Na zlepšení materiálně technického vybavení škol je z něj určeno 95 milionů korun. Zatraktivnění výuky má být nejen reakcí na moderní trendy, ale i náhradou za zrušená krajská stipendia pro studenty či učně, kteří si vybrali žádaný obor potřebný na trhu práce.