Na dotaz Deníku k opatřením, která státní podnik jako správce toku provádí ke zvýšení bezpečnosti, reagoval mluvčí Hugo Roldán sdělením, že jde o celou sérii kroků, uplatňovaných již řadu let. A skutečně prý jimi správce toku významně přispívá k bezpečnému proplouvání jezů na vybraných řekách.

Bezpečí za desítky milionů

Oblibu vodáctví a jeho masové rozšíření má Povodí Vltavy na zřeteli při rekonstrukcích jezů. „Přestože to není jeho zákonná povinnost, zohledňuje i požadavky vodáků a jejich organizací; zejména Asociace vodní turistiky a sportu, se kterou dlouhodobě spolupracuje – a připravované záměry konzultuje,“ ujistil Roldán, že požadavkům vodáckého národa se naslouchá. Nové sportovní propusti, jak se šlajsnám správně říká, vznikly hned na několika tocích: na Berounce (na jezu Černošice), na Sázavě (jezy Městečko a Podělusy) i na Nežárce (Hamr). „Spolu s novými propustmi se současně budují schodiště a nástupní plochy pro bezpečné nasednutí a vysednutí z lodí,“ připomněl mluvčí. Přičemž dodává, že v případech, kdy není možné vybudovat plnohodnotnou sportovní propust, vznikne alespoň propust umožňující přetažení plavidel (což je třeba případ Berounky v Řevnicích) – nebo je vybudován prostor umožňující bezproblémové přenášení lodí.

Na přípravě konkrétního vybavení jezů na řekách těšících se popularitě mezi vodáky Povodí Vltavy spolupracuje nejen s asociací vodní turistiky, ale i s Vodáckou školou záchrany a Hasičským záchranným sborem ČR. A také platí, že dlouhodobě. Státní podnik tak v uplynulých deseti letech vybavil vybrané jezy informačními tabulemi viditelnými z lodí. „A některé z nich i záchrannými madly a žebříky pro záchranu osob a také házecími záchrannými podkovami, kruhy a lany, sklopnými kruhy pro jištění záchranářů, bójemi,“ vypočetl Roldán. Jako příklad uvedl pětici jezů na Sázavě: Horka, Český Šternberk, Černé Budy, Kaňov a Havlíčkův Brod. Či na Lužnici byly takto vybaveny jezy Steinocher, Fousek, Vlkov, Klec, Tájek.

„Vybavit jez záchrannými prvky představuje investici v řádu stovek tisíc korun – ovšem v součtu s vybudovanými sportovními propustmi investovalo Povodí Vltavy již desítky milionů, upozornil Roldán. Příspěvek k tomu, aby byl vodácký sport v České republice bezpečnější, tak rozhodně nepovažuje za zanedbatelný. V plánu je navíc další zlepšování podmínek pro vodáky v souvislosti s úpravami jezů; pro příští roky se tak chystá budování nových sportovních propustí. Například na Sázavě jsou to Tichonice, Nespeky nebo Chřenovice.

Kdy jezy nesplouvat?

Vodákům nicméně Povodí Vltavy vzkazuje, že jezy jsou vodními díly, která zabezpečují celou řadu funkcí: vzdouvání a akumulaci vod, stabilizaci koryta vodního toku, odběry vod, využití energetického potenciálu… A jezy nejsou – ano, nejsou – určeny ke splouvání. „Splouvat jezy je možné pouze v případech, kdy jsou vybaveny sportovní propustí a současně panují příznivé hydrologické podmínky,“ upozornil Roldán. Shoduje se tak s pracovníky půjčoven lodí: nevplouvat do šlajsny za zvýšeného průtoku – či snad dokonce v době přívalových srážek nebo za bouřky.