Dle návrhu MMR bylo dohodnuto, že zákon se vládě předloží společně s vydefinovanými stěžejními prováděcími předpisy a metodikami, tak aby bylo možné zákon posoudit jako celek. Dále bylo řešeno, že sociální byt je z pohledu stavebně technického jeden, ale bude se lišit dle typu uživatele v závislosti na poskytování či neposkytování sociální péče.

„Trvám na tom, že MPSV poněkud podcenilo přípravnou fázi zákona. Sociální bydlení nejsou jen sociální dávky. Jde o jeden z nástrojů bytové politiky, za kterou jako celek odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj. Je velká škoda, že MPSV zpracovalo vše k sociálnímu bydlení silou a ne dohodami a nálezy řešení, se kterými přišlo MMR," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Zákon o sociálním bydlení by měl pomoci řešit bytovou situaci sociálně slabších lidí a zejména rodin, protože množství chudých rodin s dětmi vzrůstá. Má umožnit, aby i děti z těchto rodin mohly vyrůstat a žít trvale ve slušných podmínkách," dodala ministryně Šlechtová.

Může vzniknout kvalitní zákon

Cílem MMR však je, aby zákon o sociálním bydlení byl funkční, finančně dlouhodobě udržitelný a motivační pro ty, kterým má sloužit. V tom existoval doposud určitý nesoulad s MPSV. V pojetí MPSV byla koncepce sociálního bydlení redukována na přídělový systém sociálních bytů s nízkým nájemným.

„Především chci říci, že MMR stále prosazuje pojetí sociálního bydlení jako systému nástrojů sociální a bytové politiky, který pomáhá lidem v bytové nouzi. Chceme, aby zákon nejen stanovil základní parametry sociálního bytu, ale i hlavní standardy takzvané sociální práce, navazující na prevenci ztráty bydlení a jeho udržení. Teprve v případě, že poskytnutí sociálních dávek a sociální práce nebudou stačit k vyřešení bytové nouze člověka, měl by mu být poskytnut sociální byt," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jedná se o důležitou normu, která by neměla být zpracována pouze na ministerstvech, na kancelářských stolech, ale zejména ve spolupráci s těmi, kterých se dotýká nejvíce - v tomto případě například se Svazem měst a obcí. Toto kritérium MMR zastává dlouhodobě a na jeho plnění trvá.

Pokud budou dodržovány patřičné formy jednání, do kterých se zapojí co nejvíce dotčených stran, může vzniknout kvalitní zákon, přijatelný pro všechny strany, kterých se týká.

Dohoda o respektování kompetencí

Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim letošního roku. Jeho tvorbu doposud částečně zdržovaly i kompetenční spory.

V polovině letošního června došlo mezi zúčastněnými ministerstvy k dohodě o respektování kompetencí a potřebnosti spolupráce s dalšími resorty, především s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra, a také se zástupci samospráv.

MMR, jakožto gestor bytové politiky v České republice, bude odpovídat za investice a za správu a údržbu bytového fondu, MPSV se bude věnovat svým povinnostem v oblasti sociální práce a dávek.

Čtěte také: Česko za loňský rok z fondů EU nedočerpalo 6,8 miliardy korun